Siden beslutningen har man arbejdet på at finde en løsning med henblik på at videreføre servicen, og den plan er lykkedes. Seaman Aalborg, der er etableret af Hotel Aalborg i samarbejde med Aalborg Havn og Handelsflådens Velfærdsråd, har overtaget arbejdet, og det betyder, at søfolk, der kommer ind i Aalborg Havn, fortsat vil få hjælp til praktiske ting:  

- Det er meget vigtigt, at vi fortsat kan yde velfærdsarbejde for søfarende i Aalborg. Det er dét, vi er sat i verden for, og hvis ikke vi gør det, bliver erhvervet ikke særligt attraktivt. Sømændene skal have mulighed for at kunne komme i kontakt med deres familier derhjemme, omverdenen og møde andre mennesker. Det er altafgørende for deres trivsel, siger hotelchef på Hotel Aalborg Bo Kikkenborg.

Foruden salg af telefon- og internetkort tilbyder Seaman Aalborg de samme serviceydelser som hidtil. Det indebærer blandt andet daglige besøg og service på skibene, uddeling af internationale aviser og adgang til og forplejning på Hotel Aalborg. Som en del af nedlukningen er søfartsservicens fondskapital i løbet af 2014 blevet udbetalt. Modtagerne er Aalborg Events, Aalborg Sømandshjem, Tall Ship Aalborg Fonden og Springeren - Maritimt Oplevelsescenter, som er det tidligere Aalborg Søfarts- og Marinemuseum. De første tre begunstigede har modtaget beløbene under forudsætning af, at pengene bliver brugt til initiativer for søfarende, og det glæder den tidligere formand for Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service og nuværende adm. direktør i Aalborg Havn A/S Claus Holstein:

- Det er naturligvis meget beklageligt, at fonden ikke kunne leve videre, men jeg er samtidig glad for, at pengene er uddelt til rigtig gode og værdige formål, som kommer de søfarende i Aalborg til gode.

Springeren har valgt at bruge deres beløb på en permanent udstilling om Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service. Fondskapitalen er udbetalt til og fordelt således:

Aalborg Events: 107.000 kr.
Aalborg Sømandshjem: 171.000 kr.
Tall Ship Aalborg Fonden/Loa: 107.000 kr.
Springeren – Maritimt Oplevelsescenter: 43.000 kr.