Vores årlige opgørelse over de samlede udgifter gælder alle ansatte medarbejdere og bestyrelser i hele Port of Aalborg-koncernen, der omfatter følgende selskaber:

  • Port of Aalborg Logistics
  • Port of Aalborg Rail (tidligere Nordjysk Kombi Terminal)
  • Port of Aalborg Real Estate (tidligere NTC Ejendom, Grønlandshavnens Ejendomme, Aalborg Havn Areal)
  • Port of Aalborg Tank Storage
  • Aalborg Stevedore Company
  • Center for Logistik og Samarbejde
  • Aalborg Toldoplag

Port of Aalborg indledte 2020 med at offentliggøre en ny 10-årig udviklingsstrategi, der indebærer en fordobling af omsætningen, tiltrækning af 10-15 store virksomheder og skabelse af 5000 nye jobs i Aalborg Kommune.

Den intensiverede satsning på tiltrækning af nye virksomheder – primært udenlandske – til Port of Aalborgs erhvervsområde i Aalborg Øst forventedes at indebære en markant stigning i udgifterne til rejseaktivitet. Dette blev dog ikke tilfældet grundet den globale pandemi med lukkede landegrænser samt aflyste møder, messer og andre arrangementer. Rejseomkostningerne i 2020 beløb sig derfor blot til 67.372,59 kroner i modsætning til 2019, hvor beløbet anløb 384.497,47 kroner.

Repræsentationsomkostningerne har også været påvirket af de mange aflyste arrangementer og fysiske møder, hvorfor koncernens samlede repræsentationsomkostninger i 2020 anløb 501.643,01 kroner – knap 300.000 kroner mindre end i 2019. Dette til trods har 2020 budt på masser af aktivitet, og Port of Aalborg fastholder forventningerne om et samlet overskud i 2020 på 50-55 mio. kroner.

Koncernens omkostninger inkluderer naturligvis også bestyrelseshonoraret, der udbetales som skattepligtigt vederlag. Disse oplysninger offentliggøres for de politisk valgte bestyrelsesmedlemmers vedkommende på Aalborg Kommunes hjemmeside én gang årligt.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Claus Holstein, CEO, Port of Aalborg Logistics, tlf. 9930 1500 og ch@portofaalborg.com 
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Branding & PR, Port of Aalborg Logistics, tlf. 9930 1528 / 2261 8308 og mts@portofaalborg.com