2014 blev endnu et godt år for koncernen Aalborg Havn, der omfatter selskaberne Aalborg Havn Logistik A/S, Aalborg Havn Areal A/S, NTC Ejendom A/S, Grønlandshavnens Ejendomme A/S og Port of Aalborg Tankstore ApS. Omsætningen steg til 145 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 2,3 % i forhold til 2013, som med en omsætning på 141,7 millioner kroner var det hidtidige rekordår. Resultatet før skat faldt til 24,5 millioner kroner mod 30 millioner kroner i 2013. Det skyldes blandt andet igangsætningen af en lang række nye aktiviteter, der på sigt skal løfte aktivitetsniveauet yderligere:

- Vi har i dag godkendt et robust årsregnskab, der viser en stigende omsætning og en stabil indtjening. Det er helt afgørende for os, at aktivitetsniveauet hele tiden øges, og at havnen vækster, forklarer bestyrelsesformand i Aalborg Havn Thomas Kastrup-Larsen, og fortsætter: - Det er samtidig en vigtig forudsætning for vækst, at vi løbende investerer i fremtiden, og her er vi meget bevidste om, at første prioritet fortsat er vores transformation fra infrastrukturhavn, der betjener de industrielle erhverv, til at være en moderne havn, der betjener et samfund, hvor værdiskabelsen baserer sig på viden i og omkring produkter og processer. Vi vil og skal være Danmarks mest intelligente havn.

Aalborg Havn investerer således massivt i at tænke intelligente løsninger ind på alle niveauer på havnen, og det har i 2014 været med til at tiltrække en lang række virksomheder. Flere end 100 virksomheder med knap 10.000 medarbejdere er nu tilknyttet havnens aktiviteter, der udgør en samlet produktionsværdi på mere end 13 milliarder kroner. Og adm. direktør Claus Holstein ser gerne endnu flere virksomheder og arbejdspladser i tilknytning til havnens aktiviteter:

- Vi står med et anlægsbudget på 500 millioner kroner, som gerne skal i anvendelse inden for den nærmeste fremtid. Den udløsende faktor er udvidelsen af Tranholmvej fra to til fire spor, som vi forventer igangsat allerede i 2015 eller 2016, fremhæver han.
Vind bidrager til væksten

Vindaktiviteterne på Aalborg Havn satte ny rekord i 2014 og bidrager kraftigt til det øgede aktivitetsniveau. Eksempelvis steg udskibningen af vinger med 12 % til i alt 687 vinger i 2014, og denne aktivitet vil fortsætte også i 2015, hvor vinger på helt op til 75 meter i længden vil blive udskibet. Også projektudskibning af bundsektioner og overgangssektioner til de to vindmølleparker Borkum Riffgrund og Westermost Rough blev afsluttet i 2014.
Aalborg Havn investerede i 2014 i tre nye mobilkraner fra Liebherr i Rostock. Kranerne er på henholdsvis 175 tons med løftekapacitet på 42 tons, 280 tons med løftekapacitet på 64 tons og 331 tons med løftekapacitet på 84 tons. De nye kraner indeholder den nyeste teknologi og kapacitet og er i sig selv med til at bidrage til tiltrækning af nye virksomheder og projekter.

Aktiviteten på container-feederruten til og fra Rotterdam steg også markant i 2014. Nordjyske eksportører og importører af varer til og fra landsdelen anvender i stigende grad muligheden for at få deres gods den korte vej via Aalborg Havn og ud på det globale containerrutenet. Stigningen var på godt 17 %, og godset er fortsat både tør- og frysegods.

Aalborg Havn solgte i løbet af 2014 arealer på i alt 48.717 m2. Samtidig købte havnen en 840 m2 stor bygning på Rørdalsvej og et 903 m2 stort logistikhus på Langerak. På Landdybet er en bygning udvidet med knapt 1.000 m2 til anvendelse som testcenter for vindmøllevinger, hvor tilbygningen opføres i 28 meters højde og udstyres med krandækning.

Aalborg Kommune godkendte i 2014 lokalplanen for havneareal nærmest Limfjordsbroen. Aalborg Havn har sammen med Aalborg Kommune indgået en aftale om at udvikle området mellem Limfjordsbroen og Limfjordstunnellen til centrale byformål. Det i alt 53 ha store areal er navngivet Stigsborg Havnefront. For området arbejdes der med flere parallelle forløb, og der stiles mod at etablere et udviklingsselskab i 2015.

Aalborg Havn forventer også i 2015 at kunne præstere en stigning i omsætning og et resultat på niveauet mellem 20 og 30 millioner kroner før skat.