Hvis alt går vel, kan Port of Aalborg snart byde nye beboere velkommen på Østhavnen. I forbindelse med vintervejrets ankomst har Port of Aalborg nemlig opsat en række redekasser til tårn- og vandrefalke. Initiativet er ét af flere projekter, der har til hensigt at fremme naturen på havnearealerne i Aalborg Øst.

- Naturforskønnelse og biodiversitet er vigtige indsatsområder i vores bestræbelser på at arbejde mere holistisk med bæredygtighed. Hvis vi lykkes med at tiltrække både tårnfalken og den mindre udbredte vandrefalk, vil det ikke kun bidrage positivt til dyrelivet, men også glæde alle dem der har deres daglige gang i området, fortæller Brian Dalby Rasmussen, Engineer, Environment & Port Facilities, hos Port of Aalborg.

De første redekasser er blevet installeret i toppen af en række 40 meter høje lysmaster, hvor et eller flere falkepar kan bosætte sig og yngle. Foruden at fremme bestanden vil initiativet forhåbentligt også fungere som en naturlig bekæmpelse af måger, der i stigende grad udfordrer den daglige havneaktivtiet.

- Gennem de senere år har et stigende antal måger slået sig ned ved Østhavnen. Nu formerer de sig i en sådan grad, at det udfordrer vores havneaktiviteter, hvor vi allerede bruger mange mandetimer på at fjerne mågereder og efterladenskaber på havnens arealer, forklarer Brian Dalby Rasmussen og uddyber:

- Derfor har vi længe spekuleret i, hvordan vi på naturlig vis kan reducere bestanden og samtidig bidrage positivt til biodiversiteten i området. Og her ved vi, at flere større europæiske byer har opsat falkekasser og med succes tiltrukket vilde vandrefalke. Så vi håber, at det samme kan lade sig gøre her.

Østhavnen er ideel til naturfremmende aktiviteter

For at sikre mest mulig succes med redekasserne har Port of Aalborg undervejs i projektet allieret sig med flere eksperter. Blandt andre ornitolog og medlem af Dansk Ornitologisk Forening i Nordjylland, Anton Thøger Larsen, der også var involveret, da et vandrefalkepar ynglede på Nordjyllandsværket fra 2018 til 2021.

Han glæder sig over, at Port of Aalborg nu forsøger at bringe rovfuglen tilbage til den nordjyske natur – også selvom dens naturlige ynglesteder findes ved Møns og Stevns Klint samt på Bornholm:

- Der er generelt brug for flere ynglingepladser til vandrefalken, som ynder at yngle i højden og på klippesider. Men en høj lysmast kan sagtens imitere en naturlig redeplads, og generelt trives vandrefalken også på havnearealer. Så chancerne for, at de slår sig ned på Aalborg havn, er helt klart til stede, som vi har set det i Aarhus og Vejle, siger han og uddyber:

- Generelt er det jo vidunderligt, når virksomheder igangsætter initiativer som disse. Port of Aalborg har flere super gode havneområder, der giver et væld af muligheder i forhold til at understøtte dyreliv og biodiversitet. Så hvis man har mulighed for at gøre noget i den her dur, så er det altid vores klare anbefaling at gøre det, lyder det slutteligt fra Anton Thøger Larsen.

Når de første redekasser er sat op – og nye beboere forhåbentligt er flyttet ind – evaluerer Port of Aalborg, om der skal opsættes flere.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Brian Dalby Rasmussen, Engineer, Environment & Port Facilities, Port of Aalborg tlf. 29 20 72 52 og bdr@portofaalborg.com 
  • Anton Thøger Larsen, ornitolog, Dansk Ornitologisk Forening i Nordjylland, tlf. 28 69 13 73 og anton56larsen@gmail.com 
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Branding & PR, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com