I Nordjylland er vi frontløbere på globalt plan inden for den maritime sektor. Vi har fostret og udviklet en stærk maritim klynge med en lang række internationalt anerkendte virksomheder inden for alt fra produktion af skibskomponenter til højteknologiske løsninger på de globale klimaudfordringer – og vi fortsætter med at føre an og være på forkant med udviklingen.

Den maritime branche i Nordjylland har en klar styrkeposition inden for grøn omstilling af skibsfarten, og der er mange initiativer i gang i den lange række af innovative virksomheder, der hver dag arbejder på at udvikle produkter og løsninger, der gør fremtidens søtransport grønnere og mere bæredygtig. Mød tre af dem her.