Port of Aalborg har gennem 550 år været omdrejningspunkt for erhvervsudviklingen i Aalborg og Nordjylland, og det er vores ambition at tilføre fornyet styrke til denne rolle. Vi vil i løbet af de kommende år udvikle og transformere os til en komplet indlandshavn – og et effektivt intermodalt knudepunkt for udveksling af gods og varer mellem sø-, vej-, jernbane- og lufttransport. I tilknytning hertil vil vi udvikle en bæredygtig erhvervspark, som skal bidrage til at skabe 5.000 nye jobs i Aalborg.

Engagement og opgaver af høj kvalitet
Vi søger en stærk profil, som vil stå i spidsen for økonomifunktionen, hvor videndeling og sparring med virksomhedens ledelse vægtes højt.

Du vil referere direkte til Økonomi-, IT- og Administrationschefen, som bliver din vigtigste sparringspartner i forhold til udvikling af regnskabsafdelingen – og skal sikre vidensdeling om regnskabs- og økonomi på tværs af organisationen.

Du får ledelsesansvaret for økonomifunktion, som i dag består af 7 personer inklusiv dig. 
Ud over de løbende regnskabsmæssige opgaver skal du bidrage med inputs til ledelsen i forhold til udvikling af firmaets økonomirapportering samt økonomisk analyse af vores forretningsområder.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:

 • løbende opfølgning og kontrol af daglig bogføring, herunder sikre at fastlagte rutiner og lovgivningsmæssige krav i moms, skat og afgifter for havne- og ejendomsaktivitet overholdes
 • likviditetsstyring
 • optimering og videreudvikling af afrapporteringsmateriale og kontrolfunktioner
 • udarbejdelse af perioderegnskab m.v. samt månedlige rapporter
 • udarbejdelse af årsregnskaber i moder- og koncernforbundne selskaber
 • udarbejdelse af skatteregnskaber samt indberetning til SKAT
 • udarbejdelse af øvrige relevante analyser til bestyrelsen

Stærk profil med solid erfaring
Det forventes, at du har solid erfaring som revisor eller med ansvar for en økonomifunktion i en privat virksomhed. Du er uddannet HD(R), cand. merc. aud. eller tilsvarende. Derudover forventer vi, at du:

 • besidder gode IT-kundskaber og har øje for optimering og udvikling
 • evner at tænke i nye løsninger
 • arbejder selvstændigt, grundigt og struktureret
 • er udadvendt og har gode samarbejdsevner
 • trives med en humørfyldt omgangstone og bidrager aktivt til den gode stemning

Vi tilbyder en aflønning, der tager udgangspunkt i dine kompetencer og erfaring.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Økonomi-, IT- og Administrationschef, Betina Mose Nielsen på tlf.: 99 30 15 25 eller bcn@aalborghavn.dk.