Port of Aalborg er midt i en transformation fra traditionel logistikorienteret havn til udvikling af en erhvervspark i havnens bagland for at opfylde en vækstende del af havnens forretninger: efterspørgsel på erhvervsejendomme. Der er høje ambitioner om vækst og jobskabelse i Aalborg, hvilket Port of Aalborg spiller en væsentlig rolle i indfrielsen af.

En fortsat positiv udvikling forudsætter en stabil tilgang af virksomheder til erhvervsparken, som udvides under konceptet Sustainable Industrial Park Aalborg - SipAAL. Hertil er der brug for en markedsanalytiker, som kan bistå salgsafdelingen i at udvælge brancher, konkrete virksomheder og emner som mål for proaktive salgsindsatser.

Port of Aalborg har ca. 90 medarbejdere, der alle er velkvalificerede til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som havnen udfører – og som kunder og samarbejdspartnere forventer af en moderne havn.

Find yderligere informationer på www.portofaalborg.com.

Jobbet

Salgsafdelingen udvides i 2020 fra 3 til 5 ansatte, og med reference til Salgschefen får du ansvar for backstage betjening af salgsteamet, som vil bestå i at fremstille velstruktureret baggrundsmateriale til brug for dine kollegers proaktive salgsindsatser med både traditionel og digital markedsføring.

I hverdagen vil du indgå i salgsteamet, som består af højt specialiserede sælgere med hver deres salgs- og fagområder, og du vil bistå salgsteamet med materiale fra dine markedsanalyser. Vi opererer internationalt, så det er en nødvendighed, at du kan indsamle og kombinere relevant data og udarbejde analyser og anbefalinger i en international kundegruppe. Det er vigtigt, at du selvstændigt kan opdrive og analysere data, der understøtter salgsteamets indsats.

Dine opgave vil blandt andet bestå i at:

 • Opstille analysemodeller for brancher og virksomhedsvurderinger.
 • Analysere områder og brancher for potentielle virksomheder til indflytning i SipAAL.
 • Analysere virksomheders nærmere omstændigheder i forhold til økonomi, produkter, brancheplacering og relevans for SipAAL.
 • Undersøge indgangsvinkler til konkrete virksomheder.
 • Koordinere markedsføring.
 • Budgettering og opfølgning i forhold til markedsføring.
 • Identificere potentielle segmenter og kundegrupper
 • Udarbejde statistik og kvantitative analyser af relevant data.
 • Præsentere og kommunikere konkrete anbefalinger til salgsteamet.

Kandidaten

Du har en kommerciel profil, som cand.merc. i International-, økonomisk markedsføring eller lignende med en naturlig interesse for velstruktureret analysearbejde. Erhvervserfaring fra f.eks. et analyse- eller kreditvurderingsinstitut er positivt, men ikke noget krav.

Du er fortrolig med brugen af MS Office-programmer og kan udarbejde og kommunikere konkrete anbefalinger til både salgsteam og ledelse. Du kan selvstændigt udtrække info fra internettet og databaser – og udnytte digitale værktøjer til kvantitative og statistisk analyse i Excel, SPSS eller lign.

Af personlige kompetencer ser vi gerne, at:

 • Du er resultatorienteret og kan overholde deadlines
 • Du har gennemslagskraft og kan lide at arbejde selvstændigt
 • Du formår at planlægge og følge op på opgaverne
 • Du er positiv og omgængelig 
 • Du er klar til at løse nye opgaver
 • Du har gode kommunikationsevner i både skrift og tale 
 • Du er en god kollega og er god til at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Port of Aalborg tilbyder

Port of Aalborg arbejder ud fra strategien ”Den Intelligente Havn”, hvorunder en vidensbaseret tilgang er omdrejningspunktet for havnens og medarbejdernes virke. I dagligdagen prioriterer vi derfor ansvarlighed, respekt for hinanden, positiv kommunikation, aktiv ledelse og fokus på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Det betyder for dig, at du får:

 • En spændende og alsidig arbejdsplads med mangesidede opgaver
 • Gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt
 • Et uformelt arbejdsmiljø med engagerede og yderst kompetente kolleger
 • Løn- og ansættelsesforhold med bl.a. pensionsordning, flekstid og fem feriefridage
 • Lønpakke, der forhandles individuelt efter kvalifikationer

Ansøgning

Send din ansøgning hurtigst muligt til hr@aalborghavn.dk med emnet ”Markedsanalytiker”. Ansøgningerne behandles løbende, og det samme gælder afholdelse af samtaler. Diskretion er en selvfølge.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Salgschef Kjartan Ross via tlf.: 21 12 10 68 eller kr@aalborghavn.dk.