Snart bliver der endnu bedre rammer for godsbanetransporten ind og ud af Aalborg. Port of Aalborg har netop igangsat en markant udvidelse af havnens jernbaneinfrastruktur, der indebærer etableringen af et spritnyt terminalområde på i alt knap 43.000 kvadratmeter på den sydøstlige del af Østhavnen i Aalborg Øst.

- Efterspørgslen på fragt af gods via jernbane vokser hurtigt i disse år, og alene sidste år steg antallet af enkeltvogne fra Aalborg havn med hele 75 procent. Det er et udtryk for, at de nordjyske virksomheder for alvor er begyndt at se jernbanen som et seriøst alternativ til vejtransport, og vi forventer kun, at tendensen vil tiltage yderligere over de kommende år. Derfor udvider vi nu vores kapacitet betragteligt, fortæller commercial manager hos Port of Aalborg, Rasmus Munk Kolind.

Plads til nye virksomheder
Udvidelsens første etape skal stå færdig allerede ultimo juli og tæller i alt godt 4.200 kvadratmeter terminal med 190 meter rillespor samt etableringen af et belagt areal på 12.500 kvadratmeter. I anden etape forlænges sporet til 430 meter, hvilket udvider terminalområdet med yderligere 4.900 kvadratmeter. Derudover bliver der et areal på yderligere 21.200 kvadratmeter, hvor det bliver muligt at placere en eller flere virksomheder helt tæt på jernbanesporet.

- Foruden at udvide vores jernbaneinfrastruktur betragteligt betyder udvidelsen også nye muligheder for at tilbyde virksomheder skræddersyede løsninger, hvad enten det drejer sig om etablering eller leje af arealer på en lokation, hvor de fra baghaven så at sige har direkte adgang til 4.000 europæiske jernbanehubs, siger Rasmus Munk Kolind.

Anden etape ventes klar til ibrugtagelse i løbet af fjerde kvartal i år, forklarer Rasmus Munk Kolind, der understreger, at der bliver behov for yderligere investeringer de kommende år:

- Vi har store ambitioner for vores erhvervspark, og skal de realiseres, er det afgørende, at vi løbende formår at udvikle og tilpasse vores rammer, så vi kan tilbyde fleksible, miljøvenlige og ikke mindst konkurrencedygtige logistikløsninger på land såvel som over kaj. I den forbindelse har jernbanen et kæmpe potentiale, og i takt med at infrastrukturen løbende forbedres, og antallet af ugentlige afgange øges, så kommer gods via jernbane til at spille en stadigt større rolle i fremtidens transportmiks. Vi har store ambitioner for jernbanen, og derfor kommer vi også til at udvide vores kapacitet endnu mere inden for en overskuelig fremtid, siger han.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Rasmus Munk Kolind, commercial manager, Port of Aalborg Logistics A/S, tlf. 99 30 15 06 / 29 20 72 06 og rmk@portofaalborg.com 
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, kommunikationskonsulent, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com 

 Jernbane