I Aalborg er vi stolte af byens transformation fra tung industriby til moderne kultur- og vidensby. Vi er stolte af at være en af landets førende studiebyer – og med rette. Aalborg Universitet har udviklet sig til en uddannelsesinstitution i international topklasse og tiltrækker derfor studerende fra hele landet og endda verden. Samtidig har vi oplevet en markant udvikling af byen og særligt midtbyen, hvor kulturinstitutioner, byliv og ikke mindst studieboliger har overtaget pladsen fra industrivirksomheder, der har fundet nye udfoldelsesmuligheder i erhvervsområder omkring byen – blandt andet hos Port of Aalborg på Østhavnen.

Vi er med andre ord kommet langt med byens transformation, men tiden er endnu ikke inde til at læne os tilbage. Vi er endnu ikke i mål. For en studie- og vidensby er udgjort af en værdikæde, der tæller mere end blot antallet af studerende og boliger til dem. På særligt ét punkt halser vi efter fx Aarhus og København. I skyggen af Aalborgs positive udvikling har vi måske lettet lidt rigeligt på gaspedalen, og vi befinder os nu i en situation, hvor vores kandidater og bachelorer har meget svært ved at finde job i Aalborg efter endt uddannelse.

Og udfordringen med at finde plads til vores akademikere i erhvervslivet rækker desværre endnu længere end dimittendledighed. Det er eksempelvis også meget svært for vores studerende at finde relevante studiejobs, praktikpladser og ikke mindst projektsamarbejder med erhvervslivet. Det er ærgerligt. Både for de studerende, for erhvervslivet, for Aalborg som by og for Nordjylland som region.

Vi skal simpelthen formå at skabe en tættere relation mellem vores studerende og erhvervslivet, hvis Aalborg skal tage næste skridt i vores udvikling som vidensby, og vi kan ikke forvente, at universitetet – der i forvejen er blandt de bedste til at give de studerende mulighed for at indgå i projekter med det omkringliggende samfund – skal trække hele læsset.

Der er behov for, at erhvervslivet stepper op, hvis Aalborg skal realisere sit fulde potentiale. Det gælder også for os i Port of Aalborg, og vi arbejder i disse år på at skærpe vores fokus på de studerende. Det betyder blandt andet, at vi løbende åbner for flere studiejobs og samtidig har projektsamarbejder med cirka 25 studerende hvert halve år. Det gør vi selvfølgelig ikke alene for vores blå øjnes skyld. Vi har behov for de studerendes tanker og skæve ideer, som vi måske ikke altid tør tænke selv.

En tættere relation mellem de studerende og erhvervslivet er en win/win. Vi må som virksomheder gerne kræve noget af dem, men vi skal også være klar til at give dem noget. Det kræver en indsats, og det koster naturligvis ressourcer, men vi må ikke begrænse os ved kun at se udfordringerne.

Vores studerende og ledige akademikere er ikke et problem for Aalborg. De er løsningen og det råstof, vi skal leve af i fremtiden. Og derfor er det afgørende, at vi på tværs af erhvervslivet i byen nu tager ansvar og bidrager til at løfte hele den værdikæde, der udgør en studie- og vidensby. Alt andet vil være selvmål.