Dette skal du gøre p.t.:

Anløbende skibe, chauffører og alle brugere af havnen, som på nuværende tidspunkt udviser symptomer på coronavirus, og som på grund af rejseaktivitet eller samkvem med smittede personer er klar over, at de kan være blevet smittet med coronavirus, skal kontakte Port of Aalborg over VHF-radio eller på telefon +45 9930 1520.

Følg nedenstående vejledning fra Sundhedsstyrelsen:

Har du symptomer?

  • COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.
  • Symptomerne kan komme op til 14 dage efter, man er udsat for smitte.

Er du syg?

Ved smittespredning er vi hos Port of Aalborg bevidste om vores rolle:

Skulle udbruddet eskalere, er vi forberedte på at iværksætte en række foranstaltninger efter Epidemiloven, som tildeler os en aktiv rolle med henblik på begrænsning eller forhindring af smittespredning. Vores trafikale personale er instrueret i, hvad et evt. samarbejde med myndighederne under Epidemikommissionen indebærer, og hvilke opgaver vi evt. skal varetage i samfundets tjeneste i den anledning. Anløbende skibe skal være opmærksomme på, at vi i så fald kan være forpligtet til at afkræve meldinger om sundhedstilstanden om bord, før anløb kan tillades, samt træffe visse foranstaltninger.