Fremtidens havn

Alle tilgængelige beregninger tyder nemlig på, at Aalborg Havns containerforretning til vokse i fremtiden, og at kapaciteten løber ud i 2022, hvor havnen overskrider 100.000 TEU pro anno.

Fremtiden byder desuden på mere trængsel på vejene samt øget brug af transportformer, der er mere skånsomme for miljøet.

Samtidig vil containertrafikken i Aalborg også vokse i takt med, at oceanskibene bliver større, fordi de dermed bliver endnu mere afhængige af et fleksibelt og regionalt udbredt net af feederhavne.

Fremtiden for danske containerhavne bliver netop styret af udviklingen af feederforbindelser til og fra hovedhavnene Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen, Rotterdam og Amsterdam. Desuden vil Aalborg Havn forsøge at fastholde og udvikle transitgods primært til og fra Nordatlanten og sekundært til og fra Østersøen. Det vil kun give mening at sejle mellem de store kontinentalhavne med de gigantiske oceangående skibe og lade feedertrafikken stå for findistributionen, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Med planerne om Aalborg Container Terminal 2 vil Aalborg Havn Logistik A/S sammen med de nuværende aktører adressere de scenarier, der regnes på og skabe mere kapacitet til containerforretningen, så den samlet set kan komme op på 200.000 TEU pro anno.

Beregningerne er blandt andet også lavet på baggrund af velunderbyggede teser om, at erhvervslivet i Aalborg fortsat vil vokse, både på produktionsvolumen og forbrug, og at Aalborg Havn i endnu højere grad bliver et logistisk knudepunkt for hele regionen, siger Thomas Kastrup-Larsen, bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.

Risikoen spredes ud

Bestyrelsen i Aalborg Havn A/S ønsker, at Aalborg Havn efter 2030 er en endnu mere robust havn, som ikke er afhængig af enkelte kunder eller enkelte aktiviteter. Det betyder, at Aalborg Havn skal vokse så hurtigt, at ingen kunde udgør mere end maksimalt 15 % af den samlede omsætning.  

Dermed understøttes behovet for en større terminal af vores strategi om risikospredning. Det er meget sårbart at bygge sin forretning på enkelte, store kunder, så vi skal fortsætte det gode arbejde med at tiltrække nye kunder. Herunder skal vi også i fremtiden have flere konkurrencedygtige koncepter, der får de nordjyske import- og eksportkunder til at bruge Aalborg Havn med de fordele og den nærhed, der er i forbindelse med en moderne, regional havn, siger Claus Holstein.

Der er ikke truffet endelig beslutning om starttidspunkt, men det forventes at en ny terminal vil kunne tages i brug i løbet af cirka to år fra igangsætning.

Den eksisterende containerterminal vil være til rådighed under byggefasen, og afhængig af udviklingen generelt kan den også bruges fremadrettet. Den kan eventuelt også moderniseres efter behov.