De to uddybningsfaretøjer Magni R og Toste R er kommet på hårdt arbejde. Forskudt af hinanden har de i flere uger oprenset sediment fra bunden af Limfjorden ved havnekajerne i Aalborg. Oprensningen skyldes The Tall Ships Races, der i weekenden den 1.-4. august afholdes i Aalborg, og formålet er at gøre plads til de næsten 100 skibe, der deltager i begivenheden:

- Nogle af skibene stikker så dybt, at det ikke er muligt for dem at lægge til kaj med de nuværende vanddybder. Derfor foretager vi en oprensning af sediment, der sikrer, at der er tilstrækkeligt med plads. Det er noget af et puslespil, for skibene har behov for forskellige vanddybder, og derfor varierer mængden af sediment, der renses op, fra kaj til kaj, fortæller Søren Schiødt Nielsen, landinspektør i Aalborg Havn A/S.

De deltagende skibe er mellem 30 og 300 fod, og de største har en dybgang på syv meter. I år deltager 30 såkaldte A-klasse skibe, der alle har en længde på mere en 130 fod. Det er flere end tidligere år.

Oprensningen på havnefronten udføres for Aalborg Kommune og omfatter kajstrækningerne i Centralhavnen fra Jernbanebroen og hen til Musikkens Hus, samt i Nordhavnen i Nørresundby. Store dele af oprensningen blev færdiggjort i april, og nu arbejdes der på det sidste stykke mellem Jernbanebroen og Limfjordsbroen og et mindre område i Nordhavnen.

Foruden arbejdet i centrum, der forventes at være afsluttet senest i midten af juli, omfatter oprensnings-kampagnen også dele af Aalborg Havns egne havneområder i Østhavnen: 

- For at kunne sikre gode besejlingsforhold og opretholde havneaktiviteter gennemfører vi rutinemæssigt med nogle års mellemrum oprensning af vores havnebassiner, herunder blandt andet i Bulkterminalen og Oliehavnen, som er med i denne kampagne, siger Søren Schiødt Nielsen.

Af de ca. 150.000 kubikmeter sediment fjernes størstedelen ved Aalborg Havns egne kajer og særligt ved Bulkterminalen i Østhavnen, hvor hele 70.000 kubikmeter sediment renses op. Aalborg Havn forsøger så vidt muligt at genanvende sedimentet. Det er eksempelvis tilfældet ved oprensningen på Hals Barre, hvor dele af sandet genanvendes til at udvide kajstrækningerne på havneområdet i Aalborg Øst, samt i Aalborg Portland, hvor det oprensede sediment bliver anvendt til fremstilling af cement. Dog kan sediment fra denne oprensningskampagne ikke genanvendes, og der er derfor indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen til at flyttet sedimentet til en anden placering i Limfjorden.

Den samlede oprensning koster omkring 6 millioner kroner og finansieres af Aalborg Kommune og Aalborg Havn. Oprensningen foretages af den største danske oprensningsvirksomhed Rohde Nielsen A/S, der ejer skibene Magni R og Toste R.