Omsætningen steg fra godt 150 millioner kroner i 2015, der var det hidtidige rekordår, til næsten 200 millioner kroner i 2016. Overskuddet ligger lige under 2015-niveauet, nemlig på 26,5 millioner efter skat. 

Koncernen Aalborg Havn har samtidig investeret over 200 millioner i materielle anlægsaktiviteter, der skal sikre, at Aalborg Havn også i fremtiden vil være et logistisk knudepunkt til gavn for hele regionen. 

Parallelt med omsætningsrekorden er der blevet taget en række grønne initiativer, så Aalborg Havn nu kan kalde sig Danmarks første CO2-neutrale havn.

Bestyrelse og ledelse er godt tilfredse med havnens udvikling: 

Aalborg Havns målsætning er kontinuerlig vækst - både i størrelse og effekt. Aalborg Havn er en væsentlig driver for Aalborg Kommune og for hele Nordjyllands udvikling og jobvækst, hvorfor vi kontinuerligt sørger for at give de over 100 virksomheder på havnen de bedste vilkår for at drive forretning. Vi har lavet væsentlige investeringer i infrastruktur og datterselskaber, som klæder os på til fremtidens havnedrift, og som allerede har levet op til eller givet bedre afkast end forventet. Årets resultat viser, at vores strategi om Den intelligente havn i høj grad er lykkedes, og vi ser frem mod et nyt år med velbegrundet glæde og forventning, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.

Godsbanen populær

Aalborg Havn har blandt andet investeret stort i jernbanen, som blev velfunderet i 2016: Koncernen Aalborg Havn nåede op på 27 heltog med tagplader fra Cembrit, 531 fyldte vogne ind og 67 ud. 2016 blev også året, hvor der blev indgået en aftale med DB Cargo omkring to ugentlige tog til og fra Aalborg, som virksomheder billigere, mere fleksibelt og mere miljøvenligt kan sende gods ud i Europa med.   

Vi oplever stor interesse for godsbanen fra erhvervslivet, da den giver en række miljømæssige og økonomiske fordele. Derfor har vi blandt andet også investeret i en ny multiterminal med bedre plads til oplagring, og vi har investeret i renovering og i udvidelse af skinnenetværket, så vi kan håndtere flere operatører samtidigt, siger Thomas Kastrup-Larsen 

Vækst i containerforretningen

Containerforretningen har - på trods af et generelt fald i verdensmarkedet – vist en god vækst på samlet 10,3 procent. Den positive udvikling tilskrives feederruterne, der i 2016 havde en vækst på hele 44,4 procent, svarende til 5.323 TEU. Væksten kommer primært fra den nye Hamburg-rute med CMA CGM som primus motor samt opstart af to nye rederier, OOCL og Maersk Line. 

Væksten på feederruten glæder i Aalborg Havn A/S, ikke mindst fordi det er et udviklingsområde, der har høj prioritet.

Vi har blandt andet planer om en ny, større containerterminal, da alt tyder på, mængden af containere vil stige. Fremtiden for danske containerhavne bliver styret af udviklingen af feederforbindelser til og fra hovedhavnene Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen, Rotterdam og Amsterdam. Det vil i fremtiden kun give mening at sejle mellem de store kontinentalhavne med de gigantiske oceangående skibe og lade feedertrafikken stå for findistributionen, siger Thomas Kastrup-Larsen.

2016 blev desuden det år, hvor flest vindmøllevinger blev afskibet, nemlig 748 stk., hvilket er signifikant flere end i 2015.

Det skyldes en øget produktion af havvindmøllevinger og ikke mindst det gode samarbejde, som vi har haft med relevante parter om at afskibe vinger, der tidligere blev kørt på vejnettet til andre havne, siger Thomas Kastrup-Larsen. 

Helt overordnet fastholder koncernen Aalborg Havn samme godsomsætningsniveau i 2016 som i 2015. Der er henholdsvis lastet og losset 2,9 millioner tons gods sidste år imod 2,95 tons i 2015. 

Overskud anvendes til investeringer 

Aalborg Havn anvender løbende sit overskud til nye vækstrettede investeringer. En lang række andre investeringsprojekter fylder i årsrapporten fra Aalborg Havn, og også i 2017 vil der blive investeret massivt i fremtiden:  

- Det er vigtigt for os, at der er en god balance mellem indtjening og investering. Indtjeningen giver os frihed og handlekraft, og investeringerne hjælper os med at opfylde vores formål om at øge aktivitetsniveauet og understøtte regionens vækst, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Langt over 100 virksomheder og omkring 10.000 arbejdspladser er direkte eller indirekte afhængige af udviklingen på Aalborg Havn. 

Positive forventninger til 2017

Aalborg Havn vil også i 2017 og fremadrettet fortsætte sin ambitiøse investeringsstrategi. Koncernen har et investeringsbudget på ikke mindre end 500 millioner kroner i de kommende år, og én af de udløsende faktorer er igangsætningen af udvidelsen af Tranholmvej fra to til fire spor. 

Aalborg Havn forventer også i 2017 at kunne præstere en stigning i omsætning og et resultat på mellem 30 og 40 millioner kroner før skat.