Ole vil hovedsageligt beskæftige sig med Aalborg Waterfront, formandskabet i Cool East, sponsoraterne af Aalborg Pirates, Musikkens Hus, UTZON, LOA, Jens Krogh, Springeren og andre former for lokal samfundsinvolvering. Han vil således fortsat være kontaktperson i forhold til havnens samarbejdspartnere inden for CSR.  Ole refererer til Claus Holstein, adm. direktør for Aalborg Havn Logistik A/S.
 
Ole får kontor hos Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg Øst. Han har fortsat mailadressen ob@aalborghavn.dk, men får nyt telefonnummer: 31 95 30 31.