Rapporten undersøger nærmere bestemt Aalborg Havns fremtidige rolle som nordjysk containerknudepunkt særligt med fokus på godsbanetransporten. Undersøgelsen afdækker fire forskellige aktørers perspektiver på Aalborg Havn, nemlig Aalborg Kommune, Region Nordjylland, DHL Global Forwarding og Deutsche Bahn, og lektor Claus Lassen siger følgende om forskningens tilgang. 

- Det har været vigtigt for os at få et bredt perspektiv på havnens rolle og fremtid ved at inddrage aktører med forskellige relationer til Aalborg Havn. Formålet har ikke blot været at undersøge godstransporten; vi ville undersøge sammenhængen mellem forskellige transportformer og samfundsudviklingen, siger han og fortsætter om nogle af rapportens resultater: 

- Regionen og kommunen har begge et strategisk sigte med Aalborg Havn og anskuer havnen som vigtig for erhvervsudviklingen, jobskabelsen og tiltrækningen af nye virksomheder osv. Af undersøgelsen fremgår det desuden, at Deutsche Bahn anser Aalborg Havn som et bindeled mellem Europa og Norden, mens DHL Global Forwarding opfatter havnen som vigtig for at tilfredsstille de nordjyske afskibere. 

Undersøgelsen omfatter både statistik- og dokumentanalyse samt interviews med relevante personer fra de fire udvalgte aktører.

Havne skal omstille sig, som lufthavne har gjort
Claus Lassen har i sin øvrige forskning beskæftiget sig meget med luftfart og særligt lufthavnes rolle, og han ser flere paralleller mellem de to vigtige infrastrukturer. 

- Vores undersøgelse indikerer et behov for at gentænke havnerollen, hvis havne også fremover skal være en vækstmotor. Det kan sammenlignes med den udvikling, som lufthavnene har været igennem. I dag er lufthavne langt mere en blot transportknudepunkter. De er blandt andet også shoppingcentre og mødesteder.  Transporten er stadig udgangspunktet for forretningen, men fremtidens vækst kræver, at man tilbyder en større pakke, siger Claus Lassen.

Rapportens konklusioner vækker stor interesse hos Aalborg Havn, hvor udviklingschef Jesper Raakjær hæfter sig ved, at man allerede er undervejs med at omstille sig fra traditionel infrastrukturhavn til en moderne indlandshavn og industripark drevet og baseret på viden og tætte samarbejder med blandt andre Aalborg Universitet. 

- Rapportens perspektiver bekræfter os i, at vi er på rette vej med vores strategiske udvikling mod at blive et ultramoderne logistikcenter og indlandshavn, der formår at betjene landsiden såvel som vandsiden. Derudover giver rapporten også et interessant indblik i, hvordan vigtige aktører helt konkret opfatter os og vores ydelser og rolle. Både i forhold til hvad vi gør godt, og hvad vi måske kan gøre endnu bedre i fremtiden, siger Jesper Raakjær. 

Fakta om rapporten ’Undersøgelse af Aalborg Havns fremtidige rolle som nordjyske containterknudepunkt’:
Undersøgelsen er omfattende og rummer både statistik, dokumentanalyse og interviews med udvalgte relevante medarbejdere og aktører, der har noget med Aalborg Havn at gøre i hverdagen. Eksempelvis har forskerne ikke interviewet politikere ved kommunen, men i stedet udvalgte embedsmænd med viden om Aalborg Havn.


For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

  • Udviklingschef i Aalborg Havn og professor i havneudvikling ved AAU, Jesper Raakjær, tlf. dir. 2920 7202 og jr@aalborghavn.dk  
  • Lektor ved AAU, Claus Lassen, tlf. 9940 7207 og clla@plan.aau.dk 
  • Presseservice: Kommunikationskonsulent Maja Thordahl Schou, Aalborg Havn A/S, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1528, mobil 2261 8308 og mts@aalborghavn.dk