Potentialet for genanvendelse og nyttiggørelse af affald på tværs af Europas landegrænser er stort. De nyeste tal fra Miljøstyrelsen viser, at Danmark importerer 1,15 millioner ton affald, hovedsageligt fra Storbritannien, Italien, Tyskland, Sverige og Norge i nævnte rækkefølge. Import af affald fra Storbritannien udgør 40 procent af de samlede mængder, og det skyldes, at Storbritannien har en generel mangel på behandlingskapacitet. 

Det importerede affald benyttes hovedsageligt til energiudnyttelse, genvinding af metaller og andre uorganiske stoffer. De tilbageværende restprodukter fra forbrændingsprocesserne, såsom aske og slagger, anvendes i vid udstrækning til ny produktion af cement og beton samt underlag ved anlæg af nye veje. 

At der både er en miljømæssig gevinst såvel som arbejdspladser i affald betyder, at flere og flere virksomheder ser affald som et værdifuldt råstof. Derfor er genanvendelse både godt for samfundsøkonomien og miljøet. 

Hos Aalborg Havn betyder det øgede fokus på genanvendelse, at man har afsat et areal særligt til miljøvirksomheder, der indsamler og forarbejder forskellige typer af affald og restprodukter og sælger det videre til genanvendelsesformål. Denne type virksomheder kræver nemlig typisk en del plads, og derudover er der særlige krav til de arealer, der anvendes, fordi affaldshåndtering kan indebære både støj, støv og tung trafik. 

- Gennemsnitligt kommer der cirka 30 lastbiler med skrot til afdelingen i Aalborg dagligt, og her er det en stor fordel, at vi er beliggende på Østhavnen tæt på motorvejsnettet, så bilerne ikke skal ind gennem byen, forklarer driftschef Jes Andersen hos H.J. Hansen, der er stærkt etableret på Aalborg Havn for at kunne dække området mellem Skagen, Thisted og Randers Nord. 

- Desuden er fem af vores ni afdelinger på landsplan placeret på en havn. Det giver en række fordele transportmæssigt - både internt og med hensyn til eksport - blandt andet fordi vi eksporterer langt størstedelen af det metalskrot, vi ”upcycler”, til Tyrkiet. Hver tredje uge samler vi en sending på cirka 30.000 tons shredderskrot fra vores forskellige afdelinger, der så udskibes. 

På årsbasis håndterer H.J. Hansen i Aalborg i omegnen af 55-60.000 tons skrot, og til den mængde følger en stor trafik – både på land og til vands. Derfor er afdelingernes placering afgørende for succes. 

Miljøvirksomheder med tilknytning til Aalborg Havn tæller bl.a.: 
•    Geminor
•    H.J. Hansen
•    Jysk Jordhåndtering
•    Jørgen Rasmussen Gruppen
•    Kingo Carlsen
•    Kærholm Diamantboring
•    Marius Pedersen
•    Melgaard Miljø
•    RENO-NORD
•    RGS Nordic
•    Uniscrap
•    Aage Vestergaard Larsen
•    Aalborg Portland
•    Aalborg Recycling
•    Green Energy Supply
•    Combineering

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
•    Adm. direktør Claus Holstein, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1501 og ch@aalborghavn.dk
•    Kommunikationskonsulent Maja Thordahl Schou, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1528 og mts@aalborghavn.dk