En af de nordjyske virksomheder, der vil bruge viden om miljøet og miljøreguleringen som et konkurrenceparameter, er Aalborg Havn, som udlejer arealer til mange produktionsvirksomheder og -faciliteter. Derfor har de investeret et stort millionbeløb i en satsning på miljøområdet, der blandt andet omfatter oprettelsen af Erhvervsmiljøret.

- Vi vil gerne op i verdenseliten, hvad angår miljømæssigt bæredygtige ydelser. Det skal blandt andet realiseres gennem de studerende på Aalborg Universitet, som med dyb indsigt i miljøreguleringerne kan hjælpe os med at være proaktive på området. Det vil både forbedre konkurrenceevnen hos de eksisterende virksomheder på havnen og tiltrække flere højteknologiske virksomheder til Aalborg, siger adm. direktør i Aalborg Havn Claus Holstein.

Aalborg Havn har allerede ansat en miljøingeniør og forventer at ansætte yderligere en inden for kort tid. Derudover planlægger Aalborg Havn også at udvide antallet af jurister med speciale i miljøret.

Erhvervsmiljøret har i øjeblikket 27 tilmeldte med start i foråret 2016. Det er over gennemsnittet på 25 studerende på et hold. Ud af de 12 studerende, der tog faget, da det blev oprettet i 2014, har fire valgt at skrive speciale i miljøret.

Faget har meget hurtigt fået en stor opbakning, og det viser jo bare, at de studerende i Aalborg er interesserede i miljøret og de reguleringer, som omfatter offentlige myndigheder og produktionsvirksomheder. Det er meget positivt, og jeg er helt sikker på, at de studerende bliver særdeles eftertragtede, når de har afsluttet deres uddannelse, siger Flemming Elbæk.

Lektor i EU-ret og Miljø-og Energiret på Juridisk Institut Ulla Steen samt advokat Flemming Elbæk og Rasmus Haugaard fra Haugaard-Nielsen Advokatfirma står for undervisningen på Erhvervsmiljøret. Kurset omfatter også virksomhedsbesøg ved hhv. Aalborg Havn og Haugaard-Nielsen Advokatfirma, der har til formål at demonstrere hvorledes den regulering, de studerende lærer om på undervisningen, anvendes i praksis, og hvilken effekt reguleringen har på erhvervsvirksomheder.

Fakta om Erhvervsmiljøret

På faget lærer de studerende om:

  • Planlovgivning og fysisk planlægning samt miljøvurdering af planer og programmer.
  • Virksomheders miljøforhold, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), miljøgodkendelse af industrivirksomheder og jordforurening.
  • Naturbeskyttelsesloven og EU-habitatreguleringen.
  • Vandplanlægning.
  • Den EU-retlige påvirkning af miljø- og planretsområdet.
  • Miljøprocessuelle regler, herunder offentlighedens inddragelse og klageadgang.
  • Tilsyn og håndhævelse, herunder miljøstrafferet.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard-Nielsen Advokatfirma, tlf. 9877 5038, tlf. dir. 4080 1658 og fe@hna.dk
  • Adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn A/S, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1501 og ch@aalborghavn.dk
  • Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Publicity, Lise Grove, tlf. dir. 2420 2571 og lise@publicity.dk

Om Haugaard-Nielsen Advokatfirma

Haugaard·Nielsen leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region. Haugaard-Nielsen er specialiseret i at yde optimal service og rådgivning til erhvervsvirksomheder. Vi er et moderne advokatfirma, der lægger afgørende vægt på, at vores klienter modtager en kvalificeret, brugbar og værdiskabende juridisk rådgivning. 

Virksomheden ejes og drives af advokat Rasmus Haugaard, advokat Claus Nielsen og advokat Anders Braad, der alle har familiemæssig tilknytning til Nordjylland. Advokaterne kan repræsentere klienter ved samtlige retlige instanser, herunder Højesteret samt Sø- og Handelsretten. Med dette kendskab til regionen samt loyal og effektiv juridiske ekspertise, sikrer Haugaard-Nielsen den bedst mulige rådgivning til vores klienter. 

Haugaard-Nielsen har 22 medarbejdere. Læs mere på www.hna.dk