Meldgaard Miljø har i godt 20 år beskæftiget sig med at gøre kraftvarmeværkers restprodukt – slagger – så miljørigtigt, at det kan genanvendes og lægges under veje og bygninger. På landsplan sorterer Meldgaard Miljø årligt 250.000 tons slagger. Omkring 50.000 tons skal fremover bearbejdes på Aalborg Havn, hvor virksomheden både får nye logistiske fordele og mulighed for at vækste:
 
- Vores placering på havnen gør logistikken lettere for os, fordi vi kan få sejlet en stor del slagger direkte til kajen og ind på vores sorteringsplads og herefter transporteret ud til kunderne med lastbil, fortæller Frank Sandgaard, afdelingschef i Meldgaard Miljø i Aalborg, og fortsætter: Fordi vi nu kan få sejlet slaggeren direkte ind og ud af havnen, giver det os samtidig mulighed for at kunne levere til større projekter, så det ser vi naturligvis også frem til.
 
Arealet på 21.000 m2 skal blandt andet bruges til at håndtere slagger for Reno-Nord i Aalborg, som Melgaard Miljø netop har indgået en aftale med, der løber over de næste 8 år. Aalborg Kommune er i øjeblikket ved at foretage en miljøgodkendelse af arealet på havnen, og så snart det er gjort, forventer Meldgaard Miljø at flytte ind. På Aalborg Havn er man glad for at få affaldsvirksomheden ind som ny lejer, som er godt i tråd med havnens miljøfokus:
 
- I Aalborg Havn arbejder vi med at skabe intelligente og bæredygtige løsninger, blandt andet ved at have fokus på, hvordan virksomhederne kan genanvende hinandens affald. Vi synes derfor, at det er interessant at få en virksomhed som Meldgaard Miljø ind, som jo virkelig arbejder med miljø og håndtering af affald, siger adm. direktør i Aalborg Havn A/S Claus Holstein.
 
Meldgaard Miljøs udvidelse på Aalborg Havn får også stor betydning for virksomhedens samarbejde med flere af havnens shippingvirksomheder, som blandt andet kommer til at koordinere skibslogistikken.