I starten af 2017 indledte Port of Aalborg og jernbaneoperatøren DB Cargo Scandinavia et samarbejde med ambitioner om at gøre transport af gods via jernbane til et endnu mere attraktivt tilbud til de nordjyske virksomheder. På få år er antallet af ugentlige anløb øget fra to til fem anløb.

- Da vi gik i gang i 2017, var det med et klart mål om at opnå anløb alle hverdage for at kunne tilbyde kunderne størst mulig fleksibilitet. Det er en stor glæde at slutte et ellers udfordrende 2020 af med at indfri dét mål, siger Rasmus Munk Kolind, Commercial Manager hos Port of Aalborg.

Politisk opbakning
At der nu er behov for anløb i Østhavnen alle hverdage, er et udtryk for, at udviklingen inden for godstransport med jernbanen efter flere års forarbejde nu for alvor begynder at tage fart.
- Vi kan konstatere, at flere og flere virksomheder inddrager godsbanetransporten i deres transportmiks og ser det som en konkurrencedygtig logistikløsning på lige fod med vejtransport, siger Thomas Vestergaard, Head of International Sales Denmark hos DB Cargo.

De nordjyske aktørers fokus på jernbanen understøttes fra politisk side. Godstransport via jernbane har et markant mindre klimaaftryk end mere udbredte transportformer som vejtransport, og i EU's Hvidbog 2050 er det fastsat, at hhv. 30 og 50 % af lastbiltransporten over 300 km i hhv. 2030 og 2050 skal overføres til bane og vand.

- Vi forventer, at godsbanetransporten kun kommer til at spille en stadig større rolle i fremtiden, og derfor glæder vi os over, at vi nu kan tilbyde kunderne en endnu mere fleksibel løsning, og at vi kan være på forkant med den stigende efterspørgsel, siger Thomas Vestergaard.

Investering i infrastruktur
Der er i løbet af de knap fire år også blevet investeret betydeligt i faciliteterne. Senest igangsatte Port of Aalborg i foråret en udvidelse af havnens jernbaneinfrastruktur med et nyt, 43.000 kvadratmeter stort område med terminal og baglandsarealer på den sydøstlige del af Østhavnen i Aalborg Øst.

- Første del blev taget i brug i august, og arbejdet omkring terminalen er nu i sin afsluttende fase, så vi forventer at kunne byde kunderne velkommen til sidste del af terminalen i starten af 2021. Ud over selve terminal- og håndteringsområdet vil der være et areal på yderligere 21.200 kvadratmeter, hvor det bliver muligt at placere virksomheder helt tæt på sporet, hvorfra de har direkte adgang til 4.000 jernbanehubs i hele Europa. Det kan være meget attraktivt, hvis godstransport via jernbane er en vigtig del af virksomhedens logistik-setup, siger Rasmus Munk Kolind.

Med anløb på Østhavnen alle hverdage er første delmål for Port of Aalborg og DB Cargo nået, og nu sættes der nye.

- Skal den positive udvikling fortsætte, er det vigtigt, at vi fortsat forbedrer rammer og business cases for kunderne. Her spiller frekvens en stor rolle, og ved fortsat udvidelse og forbedring af faciliteterne i Østhavnen kan vi over de kommende år forhåbentlig skrue endnu mere op for antallet af anløb, afslutter Rasmus Munk Kolind.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Rasmus Munk Kolind, commercial manager, Port of Aalborg Logistics A/S, tlf. 99 30 15 06 / 29 20 72 06 og rmk@portofaalborg.com
  • Thomas Vestergaard, Head of International Sales Denmark, DB Cargo Scandinavia A/S, tlf. 88 30 09 44 / 42 14 23 35 og thomas.vestergaard@deutschebahn.com  
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Chef for Branding og PR, Port of Aalborg Logistics A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com