Det hollandskejede firma Mammoet Wind med dansk hovedsæde i Aalborg har gennem flere år leveret kran- og logistikydelser for virksomheder på Aalborg Havn. Med indgåelsen af en strategisk samarbejdsaftale opruster Mammoet Wind og Aalborg Havn nu samarbejdet, der skal udvikle og styrke tilbuddene inden for sværgodshåndtering på Østhavnen i Aalborg:

Vi er rigtig stolte af samarbejdsaftalen, der skal være med til at udvikle en mere intelligent havn i Aalborg. Med Mammoet Winds internationale erfaring og vores egen viden på det infrastrukturelle område er forventningen, at vi sammen kan udvikle nye processer og produkter, som medfører en mere optimeret og effektiv havn, siger adm. direktør i Aalborg Havn Claus Holstein.

Fastholdelsen og tiltrækningen af nye virksomheder skal blandt andet ske gennem en udbygning af fysisk infrastruktur. Aalborg Havn er allerede nu ved at se på, hvilke krav Mammoet Wind og øvrige kunder har til kontorfaciliteter, og på sigt kan det blive aktuelt med etablering af lagerfaciliteter samt eventuel udbygning af kajstrækninger. Derudover overvejer Mammoet Wind at udvikle et uddannelsesakademi med fokus på vindmøllesektoren og understøttelse af firmaets behov for kompetenceudvikling.

Den strategiske aftale handler i bund og grund om at skabe værdi for vores nuværende kunder og samtidig udvide forretningen. Vi skal ind og se på de ydelser, vi leverer i dag, men også hvilke ydelser og hvilke faciliteter, vi fremover skal kunne tilbyde for at kunne håndtere fremtidens sværgodsudfordringer. Det skal vi nu sammen med havnen, Aalborg Universitet og vores kunder til at undersøge, siger adm. direktør i Mammoet Wind John Hartvig Larsen.

Samarbejdet omfatter en række innovationsprojekter med Center for Logistik og Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Her vil der blandt andet blive set nærmere på nye transportformer, og hvordan man kan få mere af den stadigt stigende godsmængde over kajkanten i stedet for på vejen.

Aalborg Havn håber endvidere, at samarbejdet vil få endnu flere virksomheder til at gå sammen om at udnytte fælles ressourcer:

Samarbejdsaftalen med Mammoet Wind er historien om to virksomheder, der går sammen om at optimere rammer og løsninger, der skaber merværdi, viden og udvikling. Det synes vi giver rigtig god mening, og det vil vi gerne opfordre andre virksomheder til at gøre. Som facilitator og ramme om andre virksomheders erhvervsaktiviteter kan vi hjælpe med at skabe partnerskaber og nytænke forretningsmodeller og samarbejdsformer til gavn for havnen, omgivelserne, havnens virksomheder, kunder og samarbejdspartnere – og alle er velkommen, slutter Claus Holstein. 

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår den fysiske udbygning på Østhavnen igangsættes, men det forventes, at de første resultater af samarbejdet allerede foreligger næste år.