Udgifter til transport, forplejning, seminarer, konferencer o.lign. holder sig i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016, dvs. 12 mdr., på kr. 19.599,67. Udgiften omfatter bestyrelserne i:

Aalborg Havn Logistik A/S (8 medlemmer)
Aalborg Havn A/S (11 medlemmer)
Aalborg Havn Areal A/S (3 medlemmer)
NTC Ejendomme A/S (3 medlemmer)
Center for Logistik og Samarbejde ApS (3 medlemmer) 
GE Ejendomme A/S (3 medlemmer)
Aalborg Toldoplag A/S (3 medlemmer)
Aalborg Kombi Terminal A/S (3 medlemmer) 
Aalborg Stevedore Coampny A/S (3 medlemmer)

Det vil sige, at de 9 bestyrelser og med 38 medlemmer årligt i gennemsnit har et samlet omkostningsniveau på cirka kr.2.178 pr. selskab. Per bestyrelsesmedlem svarende det til cirka kr. 516 om året.

På grund af øgede omkostninger til bestyrelseskurser, må det forventes at tallet per selskab/bestyrelsesmedlem i 2017 bliver noget højere.

Dertil kommer naturligvis bestyrelseshonoraret, der udbetales som skattepligtigt vederlag. Disse oplysninger offentliggøres for de politisk valgte bestyrelsesmedlemmers vedkommende på Aalborg Kommunes hjemmeside en gang årligt.