Udgifter til transport, forplejning, seminarer, konferencer o.lign. holder sig i perioden 1. januar 2014 til 30. september 2015, dvs. 21 mdr., på 83.792 kr. Udgiften omfatter bestyrelserne i Aalborg Havn Logistik A/S (8 medlemmer), Aalborg Havn A/S (8 medlemmer), Aalborg Havn Areal A/S (3 medlemmer), NTC Ejendomme A/S og GE Ejendomme A/S (3 medlemmer).

 

Det vil sige, at de fem bestyrelser årligt i gennemsnit har et samlet omkostningsniveau på under 50.000 kr. eller under 10.000 kr. pr. selskab.

 

Dertil kommer naturligvis bestyrelseshonoraret, der udbetales som skattepligtigt vederlag. Disse oplysninger offentliggøres for de politisk valgte bestyrelsesmedlemmers vedkommende på Aalborg Kommunes hjemmeside en gang årligt.