Godsmængden steg i 2015 med knap 400.000 tons sammenlignet med 2014 svarende til en stigning på mere end 15 procent. Herved nærmer godsmængden sig niveauet fra før krisen, hvor 2008 med 3,16 millioner tons gods og 2006 med 3,13 millioner tons er de hidtidige rekordår:

- Vi har de seneste år haft fremgang i godsmængde inden for en række områder. Nye containerruter og generel vækst blandt havnens omkring 100 virksomheder trækker i den positive retning på et tidspunkt, hvor den generelle godsmængde ellers er faldende, forklarer adm. direktør Claus Holstein.

Antallet af anløb til Aalborg Havn steg i 2015 til 1.166 mod 1.021 året før. Det svarer til en stigning på næsten 13 procent, og at mere end tre nye skibe hver dag anløber havnen.

Stigning i olietransport

Fremgangen det seneste år kan især tilskrives en stigende transport af olie, der udgør cirka halvdelen af den samlede godsmængde. Oliehavnen i Aalborg leverer blandt andet benzin og diesel til samtlige tankanlæg nord for Aarhus, og her er aktivitetsniveauet stigende. Også skibstransport af korn og foderstoffer stiger, mens mængden af containere ligger på omtrent samme niveau:

- Containertrafikken har generelt været ramt af afmatning i 2015. Store europæiske havne som Hamburg, Antwerpen og Rotterdam er ramt af faldende containermængder på mellem fem og ti procent blandt andet på grund af vigende samhandel med Rusland og Kina, konstaterer Claus Holstein og fortsætter: - I Aalborg ser det glædeligvis lidt anderledes ud. Her har vi som bekendt netop åbnet en ny stor rute, som vi håber kan vokse fra 1 til 2 ugentlige afgange i løbet af 2016.

På Aalborg Havn blev håndteret i alt 61.194 containerenheder (TEU) i 2015. Det svarer til mere end 150 containere i gennemsnit per dag.