Dermed bliver der nu to operatører på sporet, da det franskejede Captrain siden 2015 har kørt tagplader fra Polen og Tjekkiet via sporet for Cembrit.

Forskellen på de to operatører er, at virksomheder, der bruger den nye feederforbindelse, ikke behøver at have gods nok til at fylde et helt tog selv.

Den nye aftale øger dermed fleksibiliteten, fordi virksomheder kan booke plads ad hoc og ned til 25 tons ad gangen, der bliver leveret dør til dør. 

Det er en fast forbindelse, der kører uanset godsmængden. Man kan sammenligne det med pakkepost, hvor man indleverer en pakke, der så ankommer på en helt specifik adresse – her er der bare tale om containere og vogne med gods, siger Thomas Vestergaard, regional salgschef iDB Cargo Danmark Services A/S.

DB Cargo i Danmark har omkring 5000 stationer i sit skinnenetværk. Derudover tilbyder de omlastning til lastbiler for de virksomheder, der ikke har eget sidespor. 

Og det er der selvfølgelig mange virksomheder, der ikke har, hvorfor vi tilbyder så lang kørsel med tog som muligt og laster om til gummihjul på en måde, så prisen stadig er meget konkurrencedygtig, siger Thomas Vestergaard.

Økonomisk og miljøvenligt

I Aalborg Havn er der høje forventninger til den nye aftale, der giver små og mellemstore virksomheder endnu flere muligheder for at få fragtet gods både indenrigs og til resten af Europa på en rentabel, hurtig og miljøvenlig måde. 

Det er et vigtigt skridt i forhold til hele vores strategi. Jernbanen er en vigtig del af pakken for os, for fremtiden kræver transportløsninger, der kan aflaste vejnettet og samtidig være økonomiske og bedre for miljøet. Det er derfor en stor glæde for os, at erhvervslivet nu får en skinnetransportløsning fra Aalborg, der er særdeles fleksibel. Nu handler det bare om at sprede budskabet blandt nordjyske virksomheder om, at det faktisk kan lade sig gøre at sende gods med bane, også for mindre virksomheder, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S. 

DB Cargo Danmark opererer med to typer godsbanetransport: Intermodal, hvor containere og trailere løftes direkte op på en togvogn og konventionel, hvor godset lastes direkte i godsvognen. Begge muligheder tilbydes fra Aalborg. 

Godsbanesporet har været under renovering siden august 2016 blandt andet i forbindelse med etableringen af en vejbro på Egnsplanvej, men sporet er atter fuldt operationelt fra ultimo november 2016.