Begge parter var på daværende tidspunkt enige om at genoptage samtalerne med intention om at beskrive et scenarie, hvor AH er fleksibel i forhold til den eksisterende aftale, imod at RAL garanterer Aalborg havn besejling frem til 2025. Parterne var også enige om i fællesskab at arbejde for at udvide antallet af containere ind og ud af Aalborg havn frem imod 2022. Forhandlingsoplægget skulle afleveres til behandling i de to selskabers bestyrelser senest 1. februar 2018.

Siden 5. oktober 2017 har der været afholdt adskillige forhandlingsmøder både personligt og via Skype. Og derudover har der løbende været intensiv skriftlig korrespondance mellem parterne.

Forhandlingsmandatet er nu udløbet. AH har i den afsluttende fase tilbudt RAL at fortsætte forhandlingerne baseret på en hensigtserklæring om etableringen af en ny aftale, der stemmer overens med ovenstående. Dette har RAL afvist. AH har i processen fremlagt adskillige forskellige modeller og forslag – og forsøgt at imødekomme Royal Arctic Line på væsentlige punkter. Blandt andet har AH tilbudt RAL en kraftig reduktion i de godsmængder, som skal gennem Aalborg havn mod en garanti om regelmæssig besejling af Aalborg havn frem til 2025. En løsning, som på en balanceret måde ville tilgodese såvel RALs ønsker som hensynet til det meget store antal grønlandske og danske virksomheder, som er geografisk placeret i Nordjylland. Beklageligvis har RAL ikke ønsket at forhandle videre herom.

Gældende basishavnsaftale fortsætter 
Som en følge heraf vil den gældende basishavnsaftale imellem RAL og AH udgøre grundlaget for Grønlandstrafikken mellem Danmark og Grønland frem til udgangen af 2022. RAL vil således i denne periode være forpligtet til at håndtere mindst 75 % af godset via Aalborg havn samt operere containerterminalen i Aalborg.

AH beklager, at der ikke har været muligt at etablere et reelt og konstruktivt forhandlingsforløb.

 

Bestyrelsesformand Thomas Kastrup-Larsen, tlf. 9931 1500 og tkl-byraad@aalborg.dk 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn A/S, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1501 og ch@aalborghavn.dk

Presseservice:
Salg- og marketingchef Ole Brøndum, Aalborg Havn, tlf. 29 20 72 05 og ob@aalborghavn.dk