- Det internationale samarbejde er vigtigt for os. Ikke bare for netværkets og samarbejdets skyld. Også for udviklingen af Aalborg Havn og erhvervslivet i nærområdet. Det giver os samtidig mulighed for at holde os godt orienteret om, hvad der sker i EU – både i forhold til udfordringer og støttemuligheder, siger Udviklings- og HR-chef, Jesper Raakjær, der ved dagens generalforsamling blev valgt ind i EFIP’s bestyrelse.

Efter generalforsamlingen stod eftermiddagen i bæredygtighedens navn – et område, som Aalborg Havn i forvejen arbejder meget med. Eksempelvis i Miljø++, der er et ambitiøst, strategisk samarbejde mellem Aalborg Havn, Aalborg Kommune og Det Danske Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet. Formålet er at gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til inkubator for bæredygtige løsninger og forretningsmodeller på miljøområdet via gensidigt forpligtende partnerskaber mellem lokale aktører. Mange virksomheder deltager allerede i projektet.

- Vi kan lære meget af de andre havne i EFIP, men de kan også lære af os. I Danmark er vi godt med, når det handler om grøn omstilling, og vi vil fortsat arbejde for hele tiden at udvikle nye, grønne løsninger sammen med resten af havnesektoren – både i Danmark og Europa. Dét er noget af det, vi også kan bruge samarbejdet med de mange andre indlandshavne i EFIP til, afslutter Jesper Raakjær.