Sorteret og tørt affald – også kaldet RDF (residual waste fuel) – bliver i stigende fragtet til Danmark, hvor det brændes og omdannes til billig elektricitet og fjernvarme. Importen tog for alvor fart i 2014, hvor hele 150.000 tons affald hovedsagligt fra England blev sejlet ind i de danske havne og kørt ud på energianlæggene. Processen kan lyde både dyr og besværlig, men import af udenlandsk affald betaler sig, siger Dansk Affaldsforening – endda rigtig godt:

I England har man kun få affaldsenergianlæg, og alternativet vil derfor være at deponere affaldet på lossepladserne, hvilket hverken er klima- eller miljømæssigt fornuftigt. I Danmark kan vi ved at importere og bruge affaldet mindske afbrændingen af fx kul og gas, og det er noget, der påvirker CO2-regnskabet positivt, forklarer direktør Jacob Hartvig Simonsen.

Beregninger foretaget af Dansk Affaldsforening viser, at man ved at importere et ton affald kan spare omkring 400 kg CO2-udledning. Samtidig er den økonomiske gevinst for samfundet i 2014 beregnet til ca. 200 mio. kr.

Samfundsøkonomisk er det en rigtig god løsning. De danske affaldsmængder til energiudnyttelse har i kriseårene været faldende, hvilket medførte overkapacitet på forbrændingsanlæggene. Derfor har vi set stigende mængder affald fra blandt andet England, og det vil givetvis fortsætte de kommende år, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Også på Aalborg Havn, der er en af landets største modtagere af engelsk affald, mærker man en stigning i markedet. Bare siden sidste år er mængden af affald, der kommer ind over havnekajen, steget med over 100 procent, og i forrige uge modtog man ikke mindre end 30.000 tons.

Håndtering af affald fra blandt andet England er i stærk stigning og giver et stort aktivitetsniveau og understøtter alle vores primære havnedriftsaktiviteter, siger havnekaptajn Claus Rosenbeck, Aalborg Havn, og fortsætter: - Samtidig medfører import af affald en betydelig miljømæssig gevinst og giver billigere el og varme til forbrugerne. Med andre ord hilser vi det engelske affald velkomment.

Fra Aalborg Havn fragtes RDF-ballerne med lastbil til de lokale forbrændingsanlæg, blandt andet Reno-Nord, der kun ligger få kilometer fra Aalborg Havn. Aalborg Havn har allerede planlagt yderligere 10-15 anløb med affald fra England frem mod foråret, hvor sæsonen for anløb med affald slutter.