”Digitaliseringen og blockchain-teknologien rummer et kæmpe potentiale for erhvervslivet. Men vi ved, at det for de små og mellemstore virksomheder kan være vanskeligt at se og udnytte potentialet, når man sammenligner med større virksomheder. Det gælder også for maritime virksomheder og andre virksomheder i og omkring det maritime miljø,” siger Lars Jøker, der siden årsskiftet har været direktør for Center for Logistik og Samarbejde.

Selvom store virksomheder nogle gange er foran mindre virksomheder når det handler om udnyttelsen af ny teknologi, så er projektets udgangspunkt, at virksomheders størrelse ikke skal være afgørende for mulighederne i den digitale verden.

”Vi arbejder generelt med implementering af ny teknologi i dansk erhvervsliv. Og med det nye projekt afdækkes de muligheder og udfordringer, som mindre virksomheder møder i hverdagen. Dernæst udarbejdes best practises, og på den måde kan projektet forhåbentlig vise nogle gode eksempler på, hvordan blockchain-teknologien i praksis kan udnyttes,” siger adm. direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang, og peger på, at fonden gennem forskellige tiltag arbejder på at skabe flere danske erfaringer med brugen af blockchain-teknologien.

Forskning og erhvervsliv spiller sammen
Ud over de praktiske erfaringer, så bringes ny viden også ind i erhvervslivet gennem det nye projekt. Det sker via et forskerhold fra Aalborg Universitet.

”Vi har gennem længere tid arbejdet med potentialet i blockchain-teknologien inden for transport- og logistikområdet, og har derfor specialiseret viden på netop det område. Således er vi godt klædt på til at bidrage til projektet,” fortæller lektor Kristian Hegner Reinau fra Aalborg Universitet.

Stort potentiale for hele havnesektoren
Kortlægningen fokuserer på virksomheder på Hirtshals Havn, Hanstholm Havn, Grenaa Havn og Aalborg Havn. Hos de danske erhvervshavnes brancheforening, Danske Havne, er man overbevist om, at resultaterne fra ”Maritimt Block-Kraft” kan bruges i et bredere perspektiv.

”Transformationen af danske erhvervshavne er i fuld gang, og mange af de maritime virksomheder og virksomheder i havnenes opland er midt i den digitale omstilling. Denne undersøgelse er derfor super vigtig for de danske erhvervshavne, og vi forventer, at resultaterne ikke blot kan bruges af de deltagende havne, men også hos danske erhvervshavne og deres samarbejdspartnere mere generelt,” siger Tine Kirk Pedersen, der er direktør for Danske Havne.

Om Maritimt Block-Kraft
Industriens Fond har bevilliget 1,89 mio. kroner til projektet ”Maritimt Block-Kraft”. Projektet gennemføres af Center for Logistik og Samarbejde i samarbejde med Aalborg Universitet, Danske Havne, Hirtshals Havn, Hanstholm Havn, Grenaa Havn, Aalborg Havn, ErhvervsNetværk 9220 samt Erhverv NordDanmark. Projektet gennemføres i 2019 og 2020.


For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
- Lars Jøker, direktør, Center for Logistik og Samarbejde, 60510171 eller lj@logsam.dk
- Ole Østrup, formidlingschef, Industriens Fond, 23800660 eller oos@industriensfond.dk