Mange forbinder måske blockchain-teknologien med den finansielle sektor og kryptovalutaer som Bitcoin, men teknologien gemmer også på et stort, uforløst potentiale for små og mellemstore virksomheder i den maritime sektor.

Det viser de første resultater af et samarbejdsprojekt fra Center for Logistik og Samarbejde (CLS), som har givet indsigt i, hvordan fremvoksende digitale teknologier kan skabe vækst og konkurrencefordele hos maritime SMV’er.

- Virksomheder bliver i stigende grad mere og mere afhængige af at kunne dele data på tværs af værdikæden på sikker og transparent vis. Og her kan blockchain spille en væsentlig rolle, fordi teknologien gør kontakten mellem virksomhed og kunder meget nemmere for små og mellemstore virksomheder, fortæller Lars Jøker, Direktør hos Center for Logistik og Samarbejde, der fortsætter:

- I samarbejde med Industriens Fond igangsatte vi derfor projektet i 2019, som vi nu håber kan bidrage til, at endnu flere SMV’er udnytter og implementerer nye teknologier, som eksempelvis blockchain, med henblik på at øge konkurrencekraften.

Et hav af digitale muligheder i den maritime sektor

Projektet, der er døbt Maritimt Block-Kraft, har i første omgang klarlagt blockchains potentiale i særligt tre maritime værdikæder. Nemlig, fiskeri, containertransport samt genanvendelse af plastik.

Fælles for de tre værdikæder er, at de er placeret i industrielle områder på og omkring havne og dermed er en del af den store udvikling, som det maritime område undergår i disse år:

- Ligesom resten af samfundet er den maritime sektor også under digital forandring. Nye forretningsvilkår og forsyningskæder inden for transport og logistik har set dagens lys, og derfor har maritime aktører endnu mere brug for gennemsigtighed, når der udveksles informationer på tværs af forsyningskæden, lyder det fra Allan Næs Gjerding, Erhvervsforsker ved AAU Business School.

Med det stigende behov for transaktioner har blockchain således vist sig særligt egnet til det maritime område, hvor mængden af data mellem aktører er omfattende og tidskrævende:

- Med blockchain har alle involverede parter i processen hele tiden et retvisende overblik over transaktion af data. Det betyder eksempelvis, at teknologien kan forkorte ventetiden på finansielle transaktioner, fordi en aktør adviseres straks, når en vare ankommer, mens betalingen gennemføres i realtid uden forsinkelse. Det vil ikke være tilfældet, hvis transaktionen formidles via en tredje part, der ikke er en integreret del af havnens systemer, siger Allan Næs Gjerding slutteligt.

Maritimt Block-Kraft løb fra 2019 til 2021. I opfølgning på projektet bør der fokuseres på test og demonstration af hvorledes blockchainteknologien kan bringes i anvendelse og dermed understøtte digitaliseringen og styrke konkurrencekraften hos SMV’erne.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Lars Jøker, Direktør, Center for Logistik og Samarbejde, tlf. 60 51 01 71 og lj@logsam.dk  
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Branding & PR, Port of Aalborg A/S,
    tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com

Om Maritimt Block-Kraft

Industriens Fond har bevilliget 1,89 mio. kroner til projektet, der er gennemført af Center for Logistik og Samarbejde, Det Danske Center for Miljøvurdering og Forskningsgruppen for Godstransport, begge ved Aalborg Universitet. Endvidere har erhvervshavnene i Aalborg, Hirtshals og Hanstholm samt fiskerihavnen i Strandby deltaget i projektet, ligesom ErhvervsNetværk 9220 og Erhverv Norddanmark aktivt har støttet Maritimt Block-Kraft.