Den nye testhal får til formål at imødegå den stigende efterspørgsel på vingetest, som de senere års intensiverede fokus på vindenergi har medført. Beslutningen om etableringen af den nye testhal er truffet, eftersom BLAEST netop har indgået en aftale med den danske vindmølleproducent Vestas med et omfang, der kommer til at udnytte den nye testhals fulde kapacitet. 

- Det går for alvor stærkt i vindmøllebranchen, ikke mindst inden for udvikling af nye vinger. Den store priskonkurrence mellem producenterne medfører blandt andet øget udvikling af nye vingetyper til mere effektive møller med større rotorer, som kan bidrage til at reducere prisen per produceret kilowatt-time. Øget testkapacitet er afgørende for, at vi fortsat kan være førende inden for vingetest og holde snuden i vækstsporet. Vi er derfor rigtig glade for, at vi er blevet enige med Aalborg Havn om etableringen af den nye og moderne testhal, som fordobler vores kapacitet og giver os mulighed for at indgå et tættere samarbejde med Vestas om vingetests, siger Erik Steen Jensen, adm. direktør i BLAEST. 

Vestas er verdens førende producent af vindmøller med en global markedsandel på over 22 procent og med egen udvikling og produktion af vinger.  BLAEST har gennem mange år været leverandør til Vestas inden for fuldskalatest af vinger, så valget af BLAEST som fremtidig nøgleleverandør af vingetest er derfor naturligt - også fordi BLAEST ligger ideelt placeret i forhold til transport af testvinger, som blandt andet produceres på Vestas’ vingefabrik i Lem.

- For Vestas er det afgørende at have tætte partnerskaber med vores leverandører, og vi er meget glade for at styrke samarbejdet med BLAEST, som forstår den måde, vi arbejder på og leverer på højeste niveau. Samarbejdet understreger værdien af at have et stærkt netværk af samarbejdspartnere i Danmark, der i mange år har udgjort vindindustriens globale centrum. Den status og de mange grønne arbejdspladser, der følger, skal vi bibeholde ved, at der fortsat investeres i grøn forskning og sættes nye og moderne vindmøller op i Danmark, så det giver mening at udvikle og teste nye vindmøller herhjemme, siger Anders Vedel, teknologidirektør i Vestas. 

Udvidelsen betyder også, at BLAEST står overfor en markant vækst i antallet af medarbejdere. BLAEST beskæftiger i øjeblikket 22 medarbejdere, som primært er ingeniører og teknikere, og dette tal forventes som følge af udvidelserne at stige til cirka 35 i løbet af det kommende år. BLAEST vil dermed blive verdens suverænt største uafhængige testcenter for vindmøllevinger.

Verdenscentrum for vingetest
Med den nye testhal fordobler BLAEST sit testareal, og udsigterne til det stigende antal vingetest på havnen vækker glæde hos bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S og borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, der hæfter sig ved, at man på Østhavnen i Aalborg har formået at skabe et område, der er absolut verdensførende inden for vingetest.  

- Det er helt igennem fantastisk for både Aalborg Havn og for Aalborg generelt. Det er en central del af Aalborg Havns strategi, at vi formår at skabe og facilitere miljøer til virksomheder, der arbejder med tests og nulserieproduktion. Det kan nemlig bidrage til at bringe Aalborg helt i front inden for områder med stort potentiale, så vi kan skabe både vækst og flere jobs i byen, siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter: 

- I den forbindelse er samarbejdet med BLAEST et fremragende eksempel på vores evne til at udnytte den grønne omstilling til at skabe vækst. Mig bekendt havde vi i forvejen med både Siemens Gamesa og BLAEST det område i verden med den største koncentration af vingetestkapacitet, og med den nye testhal bliver den position jo kun yderligere styrket. Samtidig har vi også en anden stor spiller i vindmøllebranchen på havnen nemlig Bladt Industries, så vi står generelt rigtig stærkt inden for brancher, der beskæftiger sig med vindenergi. 

Entreprisen på den nye testhal har her i foråret været i EU-udbud, og det blev vundet af Aalborgfirmaet M. THOMSEN STØTT. AALBORG A/S. Forventet ibrugtagelse er allerede i januar 2020. 

Fremtidssikret testfacilitet
Den nye testhal bygges til at kunne teste op til 100 meter lange vinger. Den bliver forsynet med tre avancerede testrigge, som sikrer, at de omfattende testprogrammer, der ofte tager mere end 6 måneder, kan gennemføres så hurtigt, effektivt og sikkert som muligt. Tre store porte, der vender ned mod havnen, gør at man let kan transportere de store vinger ind og ud. Både hallen og det kraftige fundament under testriggene er forberedt til udvidelse med yderligere 20 meter, hvis behovet skulle opstå i fremtiden.

- Da Vestas Wind Systems fokuserer sin forretning på landvindmøller, stilles der ikke de samme krav til den nye testhals længde sammenlignet med vores eksisterende, hvori vi også tester vinger til havvindmøller. Fælles for både landvindmøller og havvindmøller er dog, at udviklingen går mod større vindmøller, og med den nye testhals planlagte størrelse samt muligheden for udvidelse er vi godt rustet til fremtiden, siger Erik Steen Jensen. 

Sideløbende med planlægningen af den nye testhal er BLAEST og Aalborg Havn desuden i fuld gang med at udvide virksomhedens eksisterende testhal, hvori BLAEST fortsat vil servicere sin øvrige kunder, der tæller stort set alle europæiske vingeproducenter. Den eksisterende testhal udvides med 25 meter for netop at imødegå udviklingen mod endnu større vinger længere end 100 meter, der indtil videre kun er relevante for havvindmøller.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

  • Adm. direktør Erik Steen Jensen, BLAEST, tlf. dir. 21675076 og esj@BLAEST.com  
  • Adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn, tlf. 9930 1501 og ch@aalborghavn.dk
  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester og bestyrelsesformand, Aalborg Havn, tlf. 9931 1500 eller tkl-byraad@aalborg.dk
  • Presseservice: Kommunikationskonsulent Maja Thordahl Schou, Aalborg Havn, tlf. dir. 9930 1528 / 2261 8308 og mts@aalborghavn.dk