Det er bestemt ikke alle nye vindmøllevinger, der er så lange som LM 88,4P, men der er ingen tvivl om, at udviklingen går mod større vindmøller med bredere vingefang. Det vurderer adm. direktør i BLAEST, Erik Steen Jensen, og netop derfor er virksomheden i samarbejde med Aalborg Havn i gang med at udvide testhallen på Landdybet 10 med yderligere 25 meter:

- De største vindmøller i multi-MW-klassen anvendes til offshore vind - et segment, der generelt er stigende aktivitet inden for. Det gælder især i lande omkring Nordsøen, der ikke har de store mennesketomme landområder, men også i USA og i flere asiatiske lande, hvor der er ved at komme gang i markedet for offshore vind. Det er vigtigt, at vi som testcenter følger udviklingen, og med den aktuelle udvidelse bliver vi i stand til at teste vinger på mere end 100 meter. Samtidig er vi i kraft af vores beliggenhed på havnen også godt rustede til fremtiden, da mange af de største vinger simpelthen er for store til transport på landevej, forklarer han.

Aalborg Havn ejer området og bygningen og er begejstret for udviklingen hos BLAEST, der har haft testcenter i Aalborg Øst siden 2006.

- BLAESTs udvikling er en fantastisk udvikling for hele Aalborg, der både konsoliderer og ikke mindst styrker vores position inden for vindmøllevingetest, hvor vi med både Siemens Gamesas og BLAESTs testcentre hører til i den absolutte verdenselite. Der findes mig bekendt ikke noget sted i verden med større koncentration af faciliteter til vingetest, siger bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S og borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, og fortsætter:

- I vores strategi har vi et særligt fokus på at skabe og facilitere miljøer for virksomheder, hvor vi kan være med til at udvikle testfaciliteter og nulserieproduktion, der kan bringe os helt i front inden for forskellige områder. Eksempelvis grøn teknologi, som både rummer et stort vækstpotentiale og bidrager til den grønne omstilling. Samarbejdet med BLAEST er et perfekt eksempel på den tilgang og ikke mindst på det, vi er allerbedst til i Aalborg, nemlig at udvikle os sammen, siger Thomas Kastrup-Larsen.

BLAESTs udvidede testcenter skal stå klar den 1. september, hvor endnu en meget stor vinge er klar til test. Derfor er der netop nu travlt med byggeriet, der udføres af Aalborgfirmaet M. THOMSEN STØTT A/S og med Cowi som rådgiver. Processen indebærer blandt andet støbningen af et særdeles kraftigt og to meter tykt, armeret betongulv, som kan holde til belastningerne fra de store vinger under test. 

- Gulvet er designet til at kunne håndtere belastningen fra en vinge på hele 120 meter, når det bliver aktuelt. I den forbindelse er vi ved at afsøge mulighederne for støttemidler til en ny og mere avanceret prøvestand, der både skal kunne vippe og rotere de store vinger. Vi opererer i dag på rent kommerciel basis uden offentlig støtte, men vi er dog i hård konkurrence med udenlandske testcentre, som modtager betydelige offentlige midler. Etableringen af den nye prøvestand med et budget på 15-25 mio. kr. vil formentlig kun være mulig med offentlig støtte, hvis vi skal kunne fastholde vores konkurrenceevne, siger Erik Steen Jensen.  

Overvejelser om yderligere udvidelse
BLAEST tester i dag mellem fem og ti vindmøllevinger om året alt efter størrelsen på vingerne, som har stor betydning for testperiodens længde, der kan variere fra tre måneder til et år. Fremover er der dog ifølge Erik Steen Jensen potentiale til endnu flere vingetest på Aalborg havn, og derfor arbejder BLAEST og Aalborg Havn netop nu på at undersøge mulighederne for at bygge endnu en testhal. 

- Det går for alvor stærkt i vindmøllebranchen, og udviklingen kommer kun til at tage endnu mere fart over de kommende år, hvilket vil give endnu større efterspørgsel på vindmøllevingetest. Allerede nu er vores aktivitetsniveau tårnhøjt, hvilket presser vores nuværende kapacitet, og en ny testhal vil derfor åbne dørene for yderligere vækst, afslutter Erik Steen Jensen.

Læs mere om BLAEST på www.blaest.com

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

  • Adm. direktør Erik Steen Jensen, BLAEST, tlf. 8664 5600 og esj@blaest.com 
  • Adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1501 og ch@aalborghavn.dk
  • Presseservice: Kommunikationskonsulent Maja Thordahl Schou, Aalborg Havn A/S, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1528, mobil 2261 8308 og mts@aalborghavn.dk