Stort potentiale i Aalborg Øst
Hos Aalborg Havn bygges der dog på livet løs. Havnen har lige færdiggjort 2 x 2.000 kvm lagerejendom, og yderligere 2 x 2.000 kvm er på vej. Men det er slet ikke nok til at ændre den aktuelle situation i Aalborg-området. 
- Det handler ikke kun om lagre og pakhuse – der er også behov for produktionsfaciliteter og infrastrukturløsninger til de nye og eksisterende virksomheder. Vores nybyggerier er nærmest ikke færdige, før de er revet væk, fortæller Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Aalborg Øst, hvor Aalborg Havn holder til, er et erhvervsområde i kraftig vækst med bl.a. havnen, universitetet og supersygehuset som store trækplastre. Derudover gør udvidelsen af Tranholmvej området endnu mere attraktivt for industri- og logistikvirksomheder – og forventes derfor at accelerere væksten. 

Appel til private investorer
Borgmester i Aalborg Kommune og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S, Thomas Kastrup-Larsen, er enig i Claus Holsteins betragtninger og undrer sig over, at de private entreprenører ikke allerede er i gang.
- Der er fortsat masser af arealer i Aalborg Øst, der kan bebygges. Vi sender gerne Aalborg Havn i front, men vi kan ikke løse kapacitetsproblemet alene. Vi appellerer derfor til, at de private investorer og entreprenører også går i gang, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Erhverv NordDanmark, der repræsenterer flere end 550 nordjyske virksomheder og enkeltpersoner, bakker op om borgmesterens appel. 
- Der bygges lige nu en masse attraktive boliger langs fjorden og andre steder i kommunen, men vi glemmer erhvervslivet. Vi glemmer, at der også skal være arbejde til alle de borgere, som vi gerne vil trække til byen. Hvis væksten i Aalborg Kommune skal fortsætte, er vi simpelthen nødt til at skabe flere jobs, for gode jobs trækker indbyggere til. Ellers risikerer vi at stå med en masse attraktive boliger, men ingen beboere, forklarer Steen Royberg.

Samarbejde på tværs
Borgmesteren mener dog, at der er lys for enden af tunnelen:
- Vi er gode til at samarbejde i Nordjylland, og det er nu, vi skal mobilisere kræfterne på tværs i regionen, for det kræver alle vores ressourcer at udbygge grundlaget for fortsat vækst og velstand. Vi har masser af uudnyttet potentiale, der kan gøre os til en markant spiller på den globale scene. Men det kræver, at vi samarbejder – både kommunale og private aktører. Vi skal udnytte den specialiserede viden, vi råder over heroppe.

Maritimt fyrtårn
Det nordjyske arnested for netop viden, Aalborg Universitet, er kendt som et af de førende universiteter i Europa, og det er netop denne faktor, der ifølge borgmesteren spiller en afgørende rolle. Eksempelvis er den maritime sektor et område med store muligheder. Her råder Norddanmark nemlig over specialiseret viden på internationalt niveau hos både universitetet og en lang række virksomheder og organisationer – for ikke at glemme Danmarks største indlandshavn, Aalborg Havn. 

- Hos Aalborg Havn har vi igennem længere tid gjort opmærksom på, at vi er klar til at investere sammen med private virksomheder og entreprenører. Vi indgår gerne et samarbejde om en god forretningsidé, og vi er åbne for alle henvendelser – ikke kun inden for den maritime sektor, men også inden for logistikvirksomhed generelt, afslutter Thomas Kastrup-Larsen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester og bestyrelsesformand, Aalborg Havn, 9931 1500 / tkl-byraad@aalborg.dk
  • Steen Royberg, partner, Nybolig Erhverv Aalborg, 9631 9102 / 2013 4000 / sro@nybolig.dk
  • Claus Holstein, adm. direktør, Aalborg Havn, 9930 1501 / ch@aalborghavn.dk
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, kommunikationskonsulent, Aalborg Havn, 9930 1528 / 2261 8308 / mts@aalborghavn.dk