Aalborg Havn har en lang tradition for at arbejde målrettet med nedbringelse af energiforbruget til gavn for både økonomi og miljø. I 2011 blev civilingeniør Brian Dalby Rasmussen ansat til at sætte yderligere skub i udviklingen, og Aalborg Havns miljøregnskab for 2015 viser nu, at havnen allerede har nået sine 2020-mål om en 40 procents nedbringelse af CO2-udledningen. 

- Vi har nu nået en CO2-reduktion på 41 procent målt i forhold til 2010. Det er sket via en række energibesparende investeringsprojekter, der er blevet behandlet som enkeltstående business cases på lige fod med andre investeringer. Vores erfaring viser, at de fleste energibesparende tiltag fint kan konkurrere økonomisk med alle andre typer af investeringer, forklarer Brian Dalby Rasmussen. 

Han siger supplerende, at omsætningen og dermed aktivitetsniveauet på Aalborg Havn i samme periode er steget markant: - Så målt per omsætningskrone er CO2-udledningen mere end halveret, fortsætter han. 

Det er især forbruget af diesel, el og fjernvarme, der tæller i Aalborg Havns samlede CO2-regnskab. Her er det forbruget af diesel, der udgør langt den største post. Dieselforbruget er reduceret løbende gennem udskiftning af køretøjer og maskiner. Senest har Aalborg Havn i 2014/15 købt og indkørt nye mobilkraner, som har en betydeligt bedre dieseløkonomi. 

El-forbruget er i perioden blevet nedbragt fra 1.100.000 kilowatttimer i 2010 til 690.000 kilowatttimer i 2015. Udskiftning af belysningsanlæg til LED og bedre styring af belysningen er hovedårsagerne. Dertil kommer, at havnen nu selv producerer ca. 12 procent af sit strømforbrug ved hjælp af solceller. 

Også fjernvarmeforbruget er blevet kraftigt reduceret de seneste år. Forbruget toppede i 2011 med 15.000 kubikmeter, og i 2015 var det faldet til kun 8.000 kubikmeter. Her har en forbedret varmestyring og energirenovering af bygningerne, bl.a. efter passivhusstandarden, bidraget positivt.