Vi er meget skuffede over udmeldingen fra Royal Arctic Line. Royal Arctic Line har været vores gode samarbejdspartner siden 1971 – et samarbejde, der senest er blevet kontraktligt forlænget i 2010, forklarer bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S, Thomas Kastrup-Larsen. 

Skuffelsen forstærkes af det faktum, at ledelsen i Royal Arctic Line på tidligere møder har forsikret om, at man i respekt for det 45-årige samarbejde vil opfylde de indgåede aftaler, herunder at anvende Aalborg Havn som basishavn for Grønlandstrafikken indtil aftalens udløb ved udgangen af 2022. På et møde mellem formandskaberne i maj 2017 blev der åbnet for muligheden for forlængelse af basishavnaftalen.

Vi har i øjeblikket positive drøftelser i gang med Royal Arctic Line, der bakkede op om aftalen om Aalborg Havn som basishavn for Grønland indtil 2022, ligesom vi drøftede en mulig forlængelse under forudsætning af, at Aalborg Havn foretager investeringer i Grønlandshavnen. Den nye melding er skuffende og et brud på den aftale, vi har med hinanden, siger en meget forundret borgmester og fortsætter:

Det er klart, at det her vil få betydelige konsekvenser. Vi har siden aftaleforlængelsen i 2010 foretaget investeringer i blandt andet nyt pakhus og udvidelse af containerterminalen for et trecifret millionbeløb, og nu er tilbagebetalingstiden for den investering pludselig blevet uretmæssigt forkortet med 3-4 år. Det kan vi selvsagt ikke acceptere stiltiendeHvis RAL vil ud af aftalen så kan det kun ske med mislighold og en deraf følgende krav om erstatning, slutter Thomas Kastrup-Larsen.

Containertrafikken i Aalborg er inde i en positiv udvikling, og arbejdet med at udvikle Aalborg aon Norddanmarks containerhavn fortsætter til gavn for både lokale afskibere og modtagere, men også for Grønlands kunder, der skal have deres varer videre ud i verden.