Oplandsanalysen viser sammenhængen mellem de aktiviteter, som havnen i 2016 har haft over kaj, og indkomstdannelsen. Noget, havnens ledelse er glade for at have fået klarlagt i præcise tal.

Med oplandsanalysen er det tydeligt, hvor mange arbejdspladser havnen skaber i kommunen, og hvilken værdi Aalborg Havn skaber i samfundet bredt set, siger borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S, Thomas Kastrup-Larsen.

I 2014 var tallet 9.145 personer, der var i job på grund af Aalborg Havn, så der er sket en markant stigning.

Stærk vækstmotor

Som det er i dag, medfører aktiviteterne på Aalborg Havn en værdiskabelse, der giver en lokal- og regionaløkonomisk værditilvækst på 7.928 mio. kroner. Det svarer til en andel på 13,3 procent af den samlede værditilvækst i Aalborg Kommune.

 Aalborg Havns beskæftigelsesvirkninger og værditilvækst er grundlag for et skatteprovenu (indkomsts-, virksomhedsskatter, moms etc.) på 2.296 mio. kroner. Det udgør 8,9 procent af det samlede skatteprovenu for Aalborg Kommune.

Dermed er Aalborg Havn i høj grad med til at skabe velstand, også i bred forstand. Vi har et stort ansvar som regional vækstmotor nu og i fremtiden, og det ansvar tager vi naturligvis meget alvorligt. I Aalborg Havn arbejdes der derfor hele tiden på at folde det nuværende potentiale maksimalt ud samtidig med, at vi gennem nye projekter, investeringer og forskningssamarbejder kontinuerligt afsøger nye markeder, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Havnens positive udvikling skyldes blandt andet vellykkede investeringer i containerterminalen, havnefaciliteter, godsbanen og ejendomme samt evnen til at tiltrække nye rederier og øvrige virksomheder.