Hos Aalborg Havn har man også bemærket de ændrede politiske og erhvervsmæssige vinde, og det får nu Aalborg Havn til at planlægge en renovering af det gamle stamspor fra Banedanmarks hovedlinje i Aalborg til Østhavnen:
 
- Vi hilser udviklingen særdeles velkommen. Transport af gods med jernbane er på mange måder ønskeligt – dels miljømæssigt og dels som aflastning af veje – eksempelvis Limfjordskrydsningen, forklarer adm. direktør Claus Holstein fra Aalborg Havn og fortsætter: - Vi er privilegerede, at vi allerede har et stamspor fra hovedlinjen til Østhavnen, hvor størstedelen af den nordjyske godshåndtering er placeret. Dette spor vil vi nu renovere, da vi har en klar forventning om, at det kan blive et konkurrenceparameter for Aalborg og for havnen fremadrettet.
 
Claus Holstein siger supplerende, at den planlagte udvidelse af jernbanenettet fra Lindholm til Aalborg Lufthavn følger samme tråd, selvom der her primært er tale om persontransport.
 
Og der er meget, der tyder på, at det allerede på kort sigt kan blive et konkret parameter, der er afgørende, når nye virksomheder skal investere i Aalborg. Aalborg Havn ligger i øjeblikket i konkrete forhandlinger med virksomheder, der stiller som krav, at havnen er en del af jernbanenettet:
 
- Transport af gods med jernbane har i en årrække været både dyrt og ufleksibelt, og derfor har denne transportform ikke været attraktiv. Men vi har en forventning om, at det ændrer sig, og som et af Danmarks vigtigste transportcentre, er jernbane en vigtig del af pakken for os. Både på kort og lang sigt er det derfor helt afgørende, at vi er en del af jernbanenettet. Konkret har vi forespørgsler fra virksomheder og operatører, der kun vil etablere sig på havnen, hvis stamsporet er operativt, og det kan også på kort sigt resultere i daglig anvendelse af sporet. På lidt længere sigt er det derudover vigtigt, at vi bevarer vores position på EU's landkort over TEN-T havne, og også her vurderer vi, at tilslutning til jernbanenettet vil være et krav, siger Claus Holstein videre.
 
Det nuværende stamspor skal renoveres flere steder, og Aalborg Havn planlægger derfor et udbud, der skal sikre, at sporet er fuldt operationelt. Udbuddet forventes at beløbe sig til mellem 10 og 20 millioner kroner og vil kunne igangsættes i 2015.
 


For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn A/S, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1501 og email: ch@aalborghavn.dk
Salgs- og marketingchef Ole Brøndum, Aalborg Havn A/S, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1505, mobil 2920 7205 og ob@aalborghavn.dk
Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Conexia PR, Esben Lind, tlf. dir. 2514 5816 og esben@conexiapr.dk