Parterne har indgået en tidsbegrænset partnerskabs- og driftsaftale, der gælder frem til udgangen af 2025 og omhandler alt fra faste vedligeholdelsesopgaver på både infrastruktur og arealer til bestillingsopgaver i forbindelse med anløb. Aftalen indebærer desuden, at Aalborg Havns nuværende drift- og serviceafdeling bestående af ti medarbejdere virksomhedsoverdrages til Forstas. 

- Vi er meget tilfredse med den nye aftale, som, vi har en klar forventning om, kommer til at styrke driften på havnen. I dag har vi på grund af havneloven nogle udfordringer både i forhold til kapacitet i perioder med spidsbelastning og ikke mindst også i forhold til at udnytte afdelingens omkostningstunge maskiner optimalt. Ved at privatisere driftsafdelingen undgår vi de udfordringer til gavn for både effektiviteten, økonomien og fleksibiliteten, mens vi samtidig tilfører driften nye kompetencer, som Forstas i kraft af sin størrelse og erfaring har inhouse, vurderer adm. direktør i Aalborg Havn, Claus Holstein, og fortsætter:

- I udbuddet har vi desuden sikret, at vores dygtige medarbejdere i driften har samme gode arbejdsforhold som hidtil samt sociale klausuler, som giver sikkerhed i ansættelsen. Det er forudsat, at medarbejdernes kompetencer integreres, funderes og udvikles i Forstas organisation. Derudover er Forstas også forpligtiget til at etablere sig på Aalborg havn, hvilket, vi mener, er helt afgørende for at sikre den rette troværdighed og tryghed omkring det nye setup. 

Forstas går til opgaven med stor erfaring fra andre store vedligeholdelseskontrakter for blandt andre Vejdirektoratet, Banedanmark, Forsvaret, ARRIVA og DSB. Derudover har virksomheden de seneste år været ansvarlige for vedligehold af Aalborg Havns jernbanespor, og direktør i Forstas Flemming Kjeldgaard Larsen ser frem til nu at styrke samarbejdet med Aalborg Havn yderligere. 

- Vi har i forvejen haft et rigtig godt samarbejde med Aalborg Havn, og da muligheden for at indgå en partnerskabs- og driftsaftale opstod, var der mange ting, der talte for at slå til. Blandt andet ser vi store perspektiver i at få lov til at udvikle og løfte driften på havnen, og samtidig har muligheden for at etablere os på havnen også vægtet højt, siger Flemming Kjeldgaard Larsen og fortsætter: 

- Lige så vel som vi tror på, at vi kan være med til at udvikle havnen, tror vi også på, at havnen kan være med til at udvikle os. Aalborg Havn er blandt de førende inden for bæredygtige løsninger og forretningsmodeller, og her ser vi frem til at få inspiration, som vi kan bruge i vores egen virksomhed.

Det bliver i driftsafdelingens nuværende lokaler på Langerak 18, at Forstas etablerer sig per 1. januar. Adressen bliver virksomhedens nordjyske hovedsæde, og den kommer ifølge Flemming Kjeldgaard Larsen til bestå af 25-30 medarbejdere inklusiv de 10 medarbejdere fra Aalborg Havns eksisterende drifts- og serviceafdeling, der virksomhedsoverdrages.


For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

  • Adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn, tlf. 9930 1500 / 9930 1501 og ch@aalborghavn.dk
  • Direktør Flemming Kjeldgaard Larsen, Forstas, tlf. 2045 2473 og fkl@forstas.dk 
  • Presseservice: Kommunikationskonsulent Maja Thordahl Schou, Aalborg Havn Logistik, tlf 9930 1528 / 2261 8308 og mts@aalborghavn.dk