Det er Aalborg Universitet, Aalborg Havn og det aalborgensiske advokatfirma Haugaard-Nielsen, der er specialiseret i rådgivning i miljø- og planretlige forhold, som står bag oprettelsen af faget erhvervsmiljøret, og hos de tre parter ser man oprettelsen som en god mulighed for at styrke de nordjyske kompetencer på området:
  
- Oprettelsen af erhvervsmiljøret som et nyt fag på Aalborg Universitet giver os mulighed for at skabe et unikt grundlag for kompetence- og erfaringsopbygning på et område, der bliver bare større og større. Det er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft, og det vil på sigt komme hele Nordjylland til gode, siger advokat Rasmus Haugaard fra Haugaard-Nielsen.

Lektor i EU-ret/miljø-og energiret på Juridisk Institut Ulla Steen samt Rasmus Haugaard og Flemming Elbæk fra Haugaard-Nielsen skal stå for undervisningen på erhvervsmiljøret, som bliver et fag på jurauddannelsens overbygning på Aalborg Universitet.

Det stigende behov for miljørådgivning ses blandt andet i Aalborg Havn, hvor man på grund af især en placering ud til Limfjorden og med planer for udvidelse af havnearealer og produktion skal forholde sig til de mange regler på miljøområdet. Derfor har Aalborg Havn indgået et samarbejde med Haugaard-Nielsen om havnens miljø- og planretlige forhold. Rådgivningen vil omfatte en række forskellige miljøforhold så som affald, støj og jordforurening. Det er forhold, som har stor betydning for havnevirksomhederne:

- Lovgivningen på miljøområdet er en kompliceret størrelse, som ofte er forbundet med betydelige omkostninger. Derfor er det vigtigt, at vi får optimeret vores drift i relation til de miljø- og planretlige elementer, der påvirker virksomhederne herude, forklarer Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Aalborg Havn kommer blandt andet til at udgøre en af de virksomhedscases, som de studerende på erhvervsmiljøret på Aalborg Universitet skal arbejde med for at få en indsigt i de grundlæggende principper inden for miljøjura.