I forbindelse med, at årsrapport for 2016 blev fremlagt, orienterede Aalborg Havn A/S om, at ledelsen hensatte otte millioner kroner til en eventuel omkostning i tilfælde af IFR Aalborg A/S’ konkurs.

Virksomheden var på det tidspunkt under rekonstruktion.

Efterfølgende er IFR Aalborg A/S gået konkurs, og et behov for afklaring har efterfølgende fået havnen til at indgå en aftale med IFR Aallborg A/S’ konkursbo om at ophæve det konkursramte miljøselskabs lejekontrakt på arealet på Savannevej 2 i Aalborg Øst.
Aalborg Havn fik fra kurator i konkursboet tilbageleveret lejemålet den 11. august 2017 klokken 12.00.

Efter regler i konkursloven er det nu Aalborg Havn, der har ansvar for lovliggørelse af pladsen, og der er igangsat et arbejde med at undersøge, om tidligere lejer har tilført undergrunden forurening.

- Vi skal videre og kan ikke vente i årevis på afklaring af konkursboets komplicerede miljøforhold. Derfor vælger vi at klargøre området, så det kan tages i brug af en ny lejer så snart som muligt, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn-koncernen, og fortsætter.

-  Recycle og genanvendelse er en væsentlig samfundsmæssig funktion, og selvom det er beklageligt, hvis undersøgelserne viser, at den tidligere lejer ikke har levet op til de krav, der stilles til en professionel operatør, så er det ikke begrundelse nok for, at Aalborg Havn ikke fortsat vil ligge arealer til sådanne aktiviteter.

IFR Aalborg A/S har været lejer hos Aalborg Havn-koncernen siden 2005 og har over tid opbygget en meget stor enhed på et større område med tilladelse til upcycling og genanvendelse af affald af forskellig type. Arealet i forbindelse med Aalborg Havn er som det eneste område i Nordjylland godkendt af myndighederne til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Miljøomkostningerne kan dækkes af det afsatte beløb på otte millioner kroner eller mindre.