Aalborg Havn A/S har budt 225 millioner kroner for faciliteterne, der blandt andet omfatter kajarealer, administrationsbygning, ejendomme, kraner, tankanlæg, en vindmølle øst for værket mv.

- Vi har i flere år haft en ønske om at gøre Nordjyllandsværkets havn til en del af Aalborg Havn. Vi varetager allerede nu forskellige administrative og vedligeholdelsesmæssige opgaver ved værket, og det er derfor både oplagt og naturligt at overtage faciliteterne, siger adm. direktør i Aalborg Havn A/S Claus Holstein, og fortsætter: - Købet ligger i naturlig forlængelse af vores strategi ”Den Intelligente Havn”, hvor vi som virksomhed, ramme og integrator kan skabe synergier, blandt andet gennem drift af flere havne.

Aalborg Havn har i en årrække udført pejling og dokumentation i forbindelse med oprensning og miljøsager, administrative opgaver ved skibsanløb og krankørsel på havnen ved Nordjyllandsværket, der er placeret over for Østhavnen, hvor størstedelen af Aalborg Havns havneaktiviteter foregår. Købet indebærer, at 10 medarbejdere tilknyttet havneaktiviteterne på Nordjyllandsværket overtages og fortsætter deres arbejde som ansatte i Aalborg Havn Logistik A/S.

Aalborg Havn A/S overtager Nordjyllandsværkets havnearealer og -faciliteter med virkning fra den 1. januar 2016, som er samme tidspunkt, hvor Aalborg Kommune overtager værket.

Nordjyllandsværkets havn havde i 2013 en godsomsætning på 847.000 tons og bidrog således til en samlet gods omsætning i 2013 for hele Aalborg havneområde (Aalborg Havn, Aalborg Portlands havn og Nordjyllandværkets havn) på 5,1 millioner tons.