Medregnes godsmængden, der håndteres på Aalborg Portland Havn, beløber den totale godsomsætning på Aalborgs havne i 2017 sig til omkring 5,55 millioner tons:

Den fortsatte vækst i 2017 bekræfter os i, at vi er på rette spor med vores strategi om Den Intelligente Havn, der tilbyder virksomheder et knudepunkt for transport og logistik samt specialiseret viden. Vi oplever, at nye såvel som eksisterende kunder i stigende grad benytter Aalborg Havn som både samarbejdspartner og distributionscenter, forklarer Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn.

- Vores godsomsætning nærmer sig nu for alvor rekorden fra før finanskrisen, og den positive udvikling er i høj grad båret frem af en øget godsmængde inden for både tørbulk og flydende bulk, hvor vi i 2017 har set stigninger på henholdsvis ti og fem procent, fortsætter han.

Øget godsmængde trods færre anløbDet seneste års fremgang inden for tørbulk-segmentet kan i høj grad tilskrives stigninger i godstyperne salt, jord, stenarter, kul, sphagnum og RDF-affald, der anvendes til produktion af billig elektricitet og fjernvarme. Inden for flydende produkter er det særligt et øget antal afskibninger af olie, der skaber øget godsomsætning. Tilsammen udgør disse godstyper mere end 63 procent af Aalborg Havns samlede godsomsætning i 2017, hvoraf olie alene står for 28 procent.

Containerforretningen må dog notere sig et mindre fald på 1,4 procent, og også antallet af skibsanløb til Aalborg Havn er faldet i 2017 til 1.101 mod 1.169 anløb året før. Det er der dog en god forklaring på:

Antallet af anløb har været lidt under niveau i forhold til 2016. Det er dog en tendens, vi forventer vil fortsætte, da kunderne benytter større og større skibe. Inden for containergods ser vi et markant lavere antal enheder til og fra Grønland. Samlet set er vi dog meget tilfredse med udviklingen, der jo også vidner om et stigende aktivitetsniveau i det nordjyske erhvervsliv, fortsætter Claus Holstein.

Gang i godsbanenI modsætning til skibsanløbene steg antallet af anløb på godsbanen på havnen markant i 2017. Kombinationen af det nye godsbane set-up med DB Cargo, der begyndte i 2017, og den eksisterende trafik har betydet, at der i 2017 totalt set har været hele 158 tog forbi Aalborg Havn med 1.045 godsvogne mod 27 anløb og 598 vogne i 2016.

Vi er meget tilfredse med den positive udvikling på godsbanen, der helt konkret betyder, at vi har flyttet godt 55.000 tons gods – svarende til omkring 2.800 lastbiler – over på jernbanen og dermed væk fra landevejene, fortæller Claus Holstein.

Også krydstogtsæsonen 2017 satte med 35 anløb og ca. 31.500 krydstogtpassagerer igen rekord.