Alle fire kvartaler i 2014 slog de tilsvarende kvartaler i det forgangne år, og nu viser en netop offentliggjort opgørelse, at den totale godsmængde for Aalborg havneområde i 2014 er den højeste siden 2008. Godsmængden for havneområdet, der omfatter Aalborg Portland, Nordjyllandsværket og Aalborg Havn, lyder på i alt 5,6 mio. tons. Fremgangen de seneste seks år skal især tilskrives stigninger i transporten af olie, der bare inden for det seneste år er gået op med hele 65 procent:
 
- De nye krav til svovlindholdet i olien i de såkaldte ECA-zoner kombineret med en historisk lav oliepris betyder, at mange virksomheder vælger at lægge olien på lager – for så at sælge den senere, når priserne ser anderledes ud. Det er også det, der kaldes contango i markedet, forklarer Jesper Skatka, Account Manager i Aalborg Havn A/S.
 
Også på andre godsområder er der positive tendenser at spore, blandt andet i containertrafikken, der siden etableringen af den føromtalte feederforbindelse i 2010 har oplevet et opadgående aktivitetsniveau. 62.387 containere (TEU) blev i 2014 håndteret på Aalborg Havn i modsætning til 60.702 containere (TEU) i 2013, hvilket især skyldes en stigning i antallet af frysecontainere fra de mange nordjyske fødevarevirksomheder.
Antallet af vindmøllevinger, der i 2014 blev skibet ud af Aalborg Havn, spiller ligeledes en rolle i Aalborg Havns rekordår. Ikke færre end 687 vindmøllevinger blev sendt ud over kajen, og det er det største antal, siden havnen tilbage i 2011 begyndte at registrere vingeudskibningen. Her var tallet 405 vindmøllevinger, og det er således en stigning på næsten 70 procent:

- Vi ser en klar tendens til, at virksomheder som eksempelvis Siemens Wind Power i stigende grad vælger at fragte deres vindmøllevinger med skib fremfor med lastbil. Det skyldes især, at vingerne bliver større og tungere, og så er det både mere besværligt og ofte dyrere at transportere på land. Derfor forventer vi også et stort antal vinger i 2015, siger Jesper Skatka.