Besejlingsforhold

Aalborg havn ligger i den østlige del i Limfjorden og kan besejles fra Kattegat via Hals Barre eller fra Nordsøen via Thyborøn. 

Sejltid

  • Sejltid fra Hals Barre til Østhavnen: 1 time
  • Sejltid fra Hals Barre til Centralhavnen: 2 timer
  • Sejltid fra Thyborøn: 8 timer

Vanddybder

  • Sejlrenden via Hals Barre: 10,4 meter ved middelvandstand (anbefalet maksimal dybgang: 9,4 meter)
  • Sejlrenden via Thyborøn: 3,8 meter ved middelvandstand

Opretholdelse af vanddybder
Vanddybderne langs kajerne kan på grund af tilsanding afvige fra de angivne dybder samt i officielle søkort og sejladshåndbøger, men vi udfører regelmæssig oprensning, der har til hensigt at sikre vanddybderne. Vi vil så vidt muligt informere om ændringer i besejlingsforholdene, men kunder og brugere af Aalborg havn opfordres til altid at holde sig orienterede om de aktuelle forhold ved at kontakte Port of Aalborgs Trafikservice, der er bemandet 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året.