Besejlingsforhold

Aalborg havn ligger i den østlige del i Limfjorden og kan besejles fra Kattegat via Hals Barre eller fra Nordsøen via Thyborøn. 

Sejltid

  • Sejltid fra Hals Barre til Østhavnen: 1 time
  • Sejltid fra Hals Barre til Centralhavnen: 2 timer
  • Sejltid fra Thyborøn: 8 timer

Vanddybder

  • Sejlrenden via Hals Barre: 10,4 meter ved middelvandstand (anbefalet maksimal dybgang: 9,4 meter)
  • Sejlrenden via Thyborøn: 3,8 meter ved middelvandstand

Opretholdelse af vanddybder
Vanddybderne langs kajerne kan på grund af tilsanding afvige fra de angivne dybder samt i officielle søkort og sejladshåndbøger, men vi udfører regelmæssig oprensning, der har til hensigt at sikre vanddybderne. Vi vil så vidt muligt informere om ændringer i besejlingsforholdene, men kunder og brugere af Aalborg havn opfordres til altid at holde sig orienterede om de aktuelle forhold ved at kontakte Port of Aalborgs Trafikservice, der er bemandet 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året.

Download kort over Østhavnen

Download kort over Centralhavnen

Kontakt os og hør mere

Se iøvrigt også ...

Forretningsbetingelser

Gods og service

Om Port of Aalborg