Container

Aalborg Containerterminal håndterer containere til og fra hele verden

Jernbane

Direkte opkobling til det europæiske jernbanenet

Vej

Nem adgang til vejnettet og kort afstand til E45

Vand

Omkring 1.000 skibe passerer årligt gennem havnen med gods, udstyr og mandskab

Tørbulk

En af Danmarks mest aktive bulkhavne med tilpassede faciliteter

Flydende bulk

Tankkapacitet både nord og syd for fjorden

Projektgods

Kajnære arealer til håndtering af projektgods

Services

Serviceløsninger via vej, vand og jernbane

Forretningsbetingelser

Gennemsigtighed og klare retningslinjer