Stykgods

Port of Aalborg har alle de nødvendige faciliteter og terminaler til håndtering og opbevaring af stykgods som produktionsstål, belægningssten, træ, byggematerialer og meget mere.

Vi råder over topmoderne udstyr i form af ramper, trucks og kraner til håndtering af godset. Vi har pakhuse og lagre til opbevaring i kortere og længere perioder. Og derudover hjælper vi jer gerne med skræddersyede, kombinerede transportløsninger på vand, bane, vej og i luften, når godset skal videredistribueres.

Kontakt os og hør mere

Se iøvrigt også ...

Forretningsbetingelser

Erhvervspark

Maritime informationer