Serviceløsninger

Som samarbejdspartner med Port of Aalborg får I service af højeste karakter. Udover håndtering og opbevaring af gods leverer vi serviceløsninger til vands og til lands til både midlertidige kunder og dem, der har slået sig permanent ned på vores arealer. Vi er her 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, året rundt.

Til vands
Vores tekniske afdeling har mange års erfaring med pejling og oprensning. Vi kan hjælpe med at planlægge, rådgive, føre tilsyn og dokumentation for den fysiske oprensning og placering af sediment. Vi har egne opmålerfartøjer til pejling under alle forhold, specialiserede ingeniører, moderne GPS- og pejleudstyr og avanceret software. Derudover har vi to både til at servicere indsejlende skibe: slæbebåden Alba og forsyningsbåden Busse.

Til lands
Som stærk logistikvirksomhed hjælper vi med at håndtere jeres gods og udvikle smarte, skræddersyede logistikløsninger. Vi søger konstant at udvikle fremtidens logistikløsninger i samarbejde med Aalborg Universitet og andre førende forsknings-/vidensinstitutioner og netværk - og implementere dem i vores processer. Ud over vores moderne faciliteter hjælper vi med etablering af professionelt samarbejde med transportaktører for at sikre skræddersyede, kombinerede transportløsninger via vand, vej og bane. 

Særlige serviceløsninger for virksomheder på vores arealer
For virksomheder hos Port of Aalborg er det ikke kun den tætte beliggenhed til motorvejen, Limfjorden og jernbanenettet, der er en fordel. Vi forsøger at hjælpe med de bedste muligheder og serviceløsninger for at lette hverdagen, så virksomhederne kan bruge deres tid på det, de er bedst til. Vi hjælper blandt andet med:

  • Data og IT
  • Rengøring
  • Reparation
  • Affaldshåndtering
  • Kantineservice
  • Sundhedshus og -ordning
  • Stuvning og pakning af containere
  • Administration af pakhuse

Kantineservice
Kantinen hos Port of Aalborg servicerer hovedparten af virksomhederne i Østhavnen. Kantinen råder desuden over mødefaciliteter – et lokale til 12 personer samt et lokale til 24 personer. Møderummene kan slåes sammen til ét stort med plads til 40 personer. Desuden kan selve kantinen anvendes til større møder. Alle lokalerne indeholder A/V-udstyr.

Hjertestartere og sikkerhedsudstyr
På Aalborg Havn er det aldrig til at sige, hvornår uheldet er ude. Derfor er vi med i hjertestarternetværket. Der er tre hjertestartere i Port of Aalborgs egne bygninger, mens der er yderligere 13 hjertestartere fordelt ud over havnens arealer. Find hjertestarterne og andet rednings- og sikkerhedsudstyr på vores interaktive kort via computer eller telefon.

Kontakt os og hør mere

Se iøvrigt også ...

Forretningsbetingelser

Erhvervspark

Maritime informationer