Projektlast

Port of Aalborg er en af Danmarks mest erfarne havne, når det kommer til transportløsninger og håndtering af tunge og komplekse projektlaster og specialgods

Med forstærkede kajanlæg på multigodsterminalen, Strongpoints med et tilladt tryk på op til 44 ton/m² og en heavy duty maskinpark er der optimale rammer for håndtering af tunge og pladskrævende materialer og konstruktioner. Vi har endvidere store friarealer tæt på kajen, jernbanenettet og motorvejen. Derfor er området optimalt for etablering af selv de tungeste produktionsvirksomheder, hvor projektlast og specialgods er en del af hverdagen.

Med andre ord kan vi være med hele vejen fra modtagelse og opbevaring af de pladskrævende materialer til afsendelse af de færdige konstruktioner med skib, jernbane eller vej.

Kontakt os og hør mere

Se iøvrigt også ...

Forretningsbetingelser

Erhvervspark

Maritime informationer