Bulk

Port of Aalborg er en af Danmarks travleste bulkhavne, og hvert år losser og laster vi omkring 2,5 mio. tons tør og flydende bulk. Vores topmoderne anlæg, faciliteter og udstyr sikrer en effektiv håndtering af godset, hvad enten det kommer med skib, jernbane eller lastbil - fra grus, gips, salt, korn- og foderstoffer til olie, benzin, gødning, vegetabilske og mineralske olier. 

For at udnytte havnen bedst muligt har vi fem terminalanlæg fordelt ud over vores fem havneområder i Aalborg og omegn, og her har vi optimale faciliteter til opbevaring af både tør og flydende bulk indendørs i tanke, pakhuse og lagre samt udendørs på oplagspladser.

Vi hjælper jer igennem hele processen fra screening og håndtering til opbevaring og videre distribution.

Kontakt os og hør mere

Se iøvrigt også ...

Forretningsbetingelser

Erhvervspark

Maritime informationer